« Wróć

NABÓR DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

OGŁASZAMY NABÓR DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO:

  • Grup Przedszkolnych
  • Szkoły Podstawowej
  • Grup Rewalidacyjno-Wychowawczych
  • Klasy Przysposabiającej do Pracy
  • Zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka przy  ul. Orlicz Dreszera 14
oraz pod nr tel. 84 639 23 58 lub 84 638 86 22  i na stronie internetowej https://psonizamosc.org.pl/ 


Dodany 13.05.20