« Wróć

SPOSÓB NA SUKCES

Centrum Doradztwa Rolniczego w siedzibą w Brwinowie ogłasza nabór w ramach ogólnopolskiego konkursu "Sposób na sukces", na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności.