« Wróć

EUROPA DLA OBYWATELI

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora, PUNKT KONTAKTOWY "EUROPA DLA OBYWATELI" serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na BEZPŁATNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE O PROGRAMIE "EUROPA DLA OBYWATELI", KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 19 LUTEGO 2019 ROKU W LUBLINIE.

Celem szkolenia jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym Unii Europejskiej "Europa dla obywateli".

"EUROPA DLA OBYWATELI" wspiera organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury, badań i edukacji, w realizacji:

  • PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO
  • INICJATYW LOKALNYCH
  • ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO I DEMOKRATYCZNEGO
  • PAMIĘCI EUROPEJSKIEJ

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, m.in. jakie są cele, założenia i priorytety programu oraz terminy konkursu wniosków w 2019 roku.

SPOTKANIE JEST OTWARTE I BEZPŁATNE; ABY WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ NALEŻY  ZAREJESTROWAĆ SIĘ POPRZEZ FORMULARZ REJESTRACYJNY NA STRONIE  INTERNETOWEJ POLSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO „EUROPA DLA OBYWATELI”,

[1] GDZIE ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDARZENIA.

TERMIN: wtorek, 19 lutego 2019 r., godz.11.00-15.00 (rejestracja od godz. 10.30)

DOKŁADNIE MIEJSCE SPOTKANIA W POTWIERDZENIU – PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO OTRZYMAJĄ PAŃSTWO W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH  DNI INFORMACJĘ MAILOWĄ DOTYCZĄCĄ MIEJSCA SPOTKANIA.

Potwierdzenia o uczestnictwie nie są generowane automatycznie, przesyłamy wszelkie niezbędne informacje dotyczące spotkania drogą, mailową bliżej terminu spotkania – jeżeli wypełnili Państwo formularz rejestracyjny prawidłowo, zapewniamy, że Państwa  zgłoszenie do nas z pewnością trafiło.

WIĘCEJ O PROGRAMIE "EUROPA DLA OBYWATELI" znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: https://europadlaobywateli.pl/ 

Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o spotkaniu Państwa kanałami informacyjnymi podmiotom, o których wiecie Państwo, że byłyby zainteresowane podjęciem współpracy międzynarodowej w ramach programu "Europa dla obywateli".

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Zespół Punktu Kontaktowego programu "Europa dla obywateli"

Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli"
Europe for Citizens Contact Point Poland

Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel. +48 22 447 61 16
tel. +48 22 447 61 74

www.europadlaobywateli.pl 
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli 

www.iam.pl/pl/programy/europa-dla-obywateli 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informuję, iż administratorem Pani/Pana danycho sobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@iam.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt (w tym dostawcy usług informatycznych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji oraz jej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku: a) nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji; b) odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na wskutek Pani/Pana zapytania bądź wniosku.

Niniejsza wiadomość jest kierowana jedynie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. W związku z tym może zawierać  informacje kierowane wyłącznie do określonego adresata. Jeżeli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią, a następnie skasować ją. Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne przetwarzanie tej wiadomości i informacji w niej zawartych. W przypadku podjęcia któregoś z powyższych działań, może być ono uznane za naruszające prawo.


linki