« Wróć

DYŻURY PSYCHOLOGA

Porady obejmują następujący zakres:

 • Porady psychologiczne,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • problemy związane z nadużywaniem alkoholu,
 • sytuacją przemocy w rodzinie,
 • porady dla członków rodzin z problemem alkoholowym.

Psycholog dostępny jest dwa razy w miesiącu w godzinach od 9:00 do 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.


Dyżury w roku 2019:

 • 25.02.2019
 • 11.03.2019
 • 08.04.2019
 • 29.04.2019
 • 13.05.2019
 • 27.05.2019
 • 10.06.2019
 • 24.06.2019
 • 15.07.2019
 • 29.07.2019
 • 05.08.2019
 • 19.08.2019
 • 09.09.2019
 • 23.09.2019
 • 07.10.2019
 • 21.10.2019
 • 04.11.2019
 • 18.11.2019
 • 02.12.2019

Terminy mogą ulec niewielkim zmianom. Kontakt telefoniczny: 695025065