« Wróć

APEL / INFORMACJA

Szanowni Państwo, pogarszające się z dnia na dzień warunki atmosferyczne i spadki temperatur, szczególnie w nocy, niosą ze sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób. Odpowiednie przygotowanie do okresu zimowego nabiera szczególnego znaczenia w tym roku, kiedy jako społeczeństwo zmagamy się z epidemią wywołaną chorobą SARS-CoV-2.

Zdaję sobie sprawę z trudności jakich doświadczacie Państwo w organizacji własnych jednostek. Coraz częściej słyszymy o nowych zakażeniach i czasowym wyłączeniu pracowników z aktywności zawodowej. Aby zapewnić ciągłość pracy instytucji publicznych korzystajcie Państwo z regulacji, jakie daje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nie możemy jednak, w tym trudnym czasie, zapominać o najsłabszych mieszkańcach naszego regionu: osobach w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, a przede wszystkim osobach bezdomnych, które ze względu na okres zimowy i zagrożenia związane ze wzrastającą liczbą zakażeń mogą znaleźć się w niezwykle trudnej sytuacji życiowej.

Dodany 22.10.20