« Wróć

ROZPORZĄDZENIE RADY M INISTRÓW z dnia 30 września 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm. 2) ) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem następujących rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
1) obszar, zwany dalej „obszarem czerwonym”, który obejmuje powiaty:
a) aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim,
b) białostocki w województwie podlaskim,
c) działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,
d) gostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim,
e) głubczycki w województwie opolskim,
f) kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,
g) kłobucki w województwie śląskim,
h) limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie małopolskim,
i) łęczyński w województwie lubelskim,
j) otwocki w województwie mazowieckim; obszar, zwany dalej „obszarem żółtym”, który obejmuje powiaty:
 - bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,
 - bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim,
 - brzeski i oleski w województwie opolskim,
 - bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w województwie pomorskim,
 - dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie podkarpackim,

f) janowski w województwie lubelskim,
g) kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim,
h) nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w województwie małopolskim,
i) miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim,
j) ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim,
k) przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim,
l) trzebnicki w województwie dolnośląskim,
m) wysokomazowiecki w województwie podlaskim.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 października 2020 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Dodany 05.10.20