« Wróć

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAMOJSKIEGO

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz 256 z poźn. zm.) w związku z art. 5a ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2020r. Poz 1333) informuje się, że w dniu 03.09.2020r. Na wniosek Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi gminnej w m. Bereść – działki nr ewid.” 788, 706, 105/4, 107/3, 106/3, 719, 737 w obrębie Bereść gm/ Grabowiec”.

Dodany 21.09.20

Pliki do pobrania