« Wróć

INFORMACJA

W związku ze zbliżającym się sezonem produkcji płodów rolnych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, przypomina, że:

  • wszyscy producenci rolni prowadzący produkcję pierwotną surowców pochodzenia roślinnego na cele spożywcze, w tym prowadzących sprzedaż warzyw i owoców na straganach i/lub w punktach sprzedaży na targowiskach i/lub w miejscach do tego celu wydzielonych
  • obowiązani są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.).

Więcej informacji w załączniku.

Dodany 17.01.20

Pliki do pobrania