« Wróć

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej "Projektem" oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu. Szczegóły w załączniku...

Dodany 28.10.19