« Wróć

INFORMACJA

Informuję, że w dniach 6 – 24 maja 2019 r. będzie trwał uzupełniający nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest, w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.  Wszystkie informacje związane z projektem oraz dotyczące  składania wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabowiec, pok. nr 5, lub pod numerem telefonu: 84 65 12 474 w. 36.


Wójt Gminy Grabowiec
Bartosz Popek

Dodany 13.05.19