« Wróć

KOMUNIKAT

Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin - gwarancją bezpiecznej żywności!
Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin nakłada obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.

Dodany 29.04.19