« Wróć

INFORMACJA

Informuje się mieszkańców gminy Grabowiec, że właściciele psów zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z kodeksu wykroczeń:

Art. 77. Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

W przypadku ujawnienia wykroczenia, dzielnicowy z Posterunku Policji w Miączynie będzie nakładać mandat karny. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, sporządzi wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.

Dodany 03.04.19