« Wróć

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W przypadku ujawnienia sytuacji niszczenia dróg gminnych i poboczy dróg powiatowych, będą składane wnioski do organów ścigania o ukaranie sprawców w/w procederu.

Art. 100. Naruszanie lub uszkadzanie stanu drogi publicznej lub jej poboczy

Dz.U.2018.0.618 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną,
4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

Ponadto informuje się mieszkańców gminy, że w przypadku usuwania znaków granicznych pomiędzy działkami rolnymi, będą składane zawiadomienia do organów ścigania.

Art. 277. Niszczenie, przesuwanie lub usuwanie znaków granicznych

Dz.U.2018.0.1600 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dodany 19.04.19