Informacje


INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO - z dnia 25 marca 2020 r.

 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii...INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach,  obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia...


PILNA INFORMACJA

  W związku z licznymi zapytaniami i obawami mieszkańców naszej gminy apeluję do mieszkańców gminy Grabowiec, którzy powrócili z zagranicy, aby zarówno oni, jak i ich rodziny, z którymi wspólnie zamieszkują, pozostali w domach i ograniczyli do minimum jakikolwiek kontakt  z osobami trzecimi. Zagrożenie epidemiologiczne jest bardzo duże i nie można go w żaden sposób lekceważyć!!!


ZMIANA GODZIN PRACY

Informuję, że w związku z obowiązującym zagrożeniem epidemiologicznym Urząd Gminy Grabowiec skraca godziny pracy Urzędu do godziny 13:00.