InformacjeWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Wójt Gminy Grabowiec działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustaw z dnia 15 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 966, z późn. zm.) informuje, że...


EUROPA DLA OBYWATELI

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora...