Informacje

E-WNIOSEK

Rolniku, wyślij wniosek o dopłaty już teraz! Rolniku, wyślij wniosek o dopłaty już teraz! Skorzystaj sam z internetu lub przyjdź po pomoc do placówki ARiMR.


KOMUNIKAT

Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin - gwarancją bezpiecznej żywności! Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin nakłada obowiązek...


INTERNETOWE KONTO PACJENTA

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP).


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W przypadku ujawnienia sytuacji niszczenia dróg gminnych i poboczy dróg powiatowych, będą składane wnioski do organów ścigania o ukaranie sprawców w/w procederu.


INFORMACJA

Informuje się mieszkańców gminy Grabowiec, że właściciele psów zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z kodeksu wykroczeń: