Informacje

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 1845) informuję,że z dniem 28 listopada 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


INFORMACJA

Informuję, że w sezonie jesiennym bieżącego roku na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na terenie zachodniej Rosji i w Kazachstanie stwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu i ptaków dzikich.


KOMUNIKAT

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy Grabowiec, dotyczącymi podpisów zbieranych przez grupę mieszkańców naszej gminy informuję, że podpisy te nie są zbierane z inicjatywy Wójta Gminy Grabowiec. Stanowią one prywatną inicjatywę grupy mieszkańców gminy.


INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 listopada 2020 roku.

 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) informuję, że w dniu 3 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiINFORMACJA

Jeśli masz objawy: kaszel, gorączka, duszność ale także jeśli bolą cie mieśnie i głowa, straciłeś wech lub smak, czuyjesz się bardzo osłabiony i rozbity. Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym.


INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 24 października 2020 roku.

 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że w dniu 24 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1871).


APEL / INFORMACJA

Szanowni Państwo, pogarszające się z dnia na dzień warunki atmosferyczne i spadki temperatur, szczególnie w nocy, niosą ze sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób.