Informacje

INFORMACJA

Informuję Państwa, że od dnia 1 września 2018 r., na terenie Powiatu Zamojskiego funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. Zadaniem jednostki jest całodobowe wsparcie


INFORMACJA

W związku z planowanym uruchomieniem punktu rehabilitacji w Przychodni w Grabowcu podmiot leczniczy poszukuje osób zamieszkałych na terenie gminy, które posiadają wykształcenie wyższeBEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu


KLOSZ EDYCJA 3

Projekt „KLOSZ EDYCJA 3” - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, wraz z rodziną i przyjaciółmi, w tegorocznej Charytatywnej „Aukcji” Przedmiotów, organizowanej w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.


MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.