Informacje
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Wójt Gminy Grabowiec działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustaw z dnia 15 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 966, z późn. zm.) informuje, że...


EUROPA DLA OBYWATELI

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora...NABÓR WNIOSKÓW

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019! Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019"


KONSULTACJE

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw Zarządzenie Wójta Gminy Grabowiec w sprawie przeprowadzenia konsultacji Na podstawie §5 ust. 23 Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji