Informacje

OGNISKA WIRUSA PTASIEJ GRYPY

W związku z wystąpieniem ogniska wirusa ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego...

KOMUNIKAT

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r.
ZAGROŻENIE ASF

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska  martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.