Informacje

PODZIĘKOWANIE DLA KGW

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych składa serdeczne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich z Grabowca-Góry za przygotowanie potraw dla uczestników wydarzenia "Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego".


MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego, od czerwca 2011 roku realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Zamojskiego


INFORMACJA

Informuję, że w dniach 6 – 24 maja 2019 r. będzie trwał uzupełniający nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest, w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”