Informacje

KOMUNIKAT

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r.
PROJEKT „GraduatON”

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.


ZAGROŻENIE ASF

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska  martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.


PODZIĘKOWANIE

Zwracam się do Pana Wójta jako autorka i kurator wystawy historycznej pt. "Dzieci Zamojszczyzny: historie prawdziwe", którą opracowałam dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.