Informacje

INFORMACJA

Informujemy, że odbiór tworzyw sztucznych, butelki po napojach, chemii gospodarczej, czystej folii itp. oraz metali, puszki po napojach, konserwach itp. odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. Dotyczy mieszkańców miejscowości: GRABOWIEC, GRABOWIEC GÓRA, SIEDLISKO, ROGÓW.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Odpady komunalne powinny być zbierane przez właścicieli posesji w sposób selektywny z podziałem na: worek w kolorze ŻÓŁTYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM, BRĄZOWYM...