Informacje

PODZIĘKOWANIE

Zwracam się do Pana Wójta jako autorka i kurator wystawy historycznej pt. "Dzieci Zamojszczyzny: historie prawdziwe", którą opracowałam dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
PODZIĘKOWANIE DLA KGW

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych składa serdeczne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich z Grabowca-Góry za przygotowanie potraw dla uczestników wydarzenia "Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego".


MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego, od czerwca 2011 roku realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji