« Wróć

PROGRAM "ROZWÓJ AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW"

Na terenie gminy Grabowiec (błonia Grabowiec Góra) został zamontowany grill betonowy z wiszącym rusztem, stół betonowy, ławki łukowe oraz kosz, które są dostępne dla mieszkańców i turystów. Takie miejsca powstały we wszystkich dziewięciu gminach obszaru LGD Ziemia Zamojska.

Infrastruktura powstaje w wyniku realizacji projektu współpracy pt. Rozwój Aktywności Mieszkańców w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW 2014-2020, który realizowany jest w partnerstwie LGD Ziemia Zamojska oraz LGD Nasze Roztocze.


Dodany 22.07.20

Galeria zdjęć