« Wróć

OTWARCIE DROGI POWIATOWEJ NR 3230L

W dniu 7 lipca 2020 roku odbyło się otwarcie drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów – Grabowiec – Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska – Grabowiec Góra.

Przebudowa drogi obejmowała przebudowę drogi powiatowej – na odcinku ok. 7,8 km, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni z kruszyw łamanych, wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, warstwa wiążąca 6) warstwa ścieralna 7) wykonanie obustronnych poboczy 8) przebudowa zjazdów, przebudowa skrzyżowań, odtworzenie rowów przydrożnych i oczyszczenie przepustów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż znaku aktywnego D-6 w km 13+800 13) oraz roboty wykończeniowe.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SADEX" Janusz Sadlik


Dodany 07.07.20

Galeria zdjęć