« Wróć

I SESJA RADY GMINY GRABOWIEC

21 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Grabowiec kadencji 2018-2023. Podczas sesji odbyło się ślubowanie radnych oraz zaprzysiężenie Wójta Gminy Grabowiec Bartosza Popka. Przewodniczącą Rady została Elżbieta Czata natomiast wiceprzewodniczącą Beata Robaczyńska.

Serdecznie gratulujemy Radzie oraz Wójtowi Gminy Grabowiec.