« Wróć

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE OSP I PSP

W dniu 6 października 2018 roku odbyły się ćwiczenia zrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zamojskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu pn. „Las 2018”. Ćwiczenia odbyły się pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnikach oraz w świdnickim lesie, gminy Miączyn, Leśnictwa Grabowiec, Nadleśnictwa Strzelce.

Celem ćwiczeń było między innymi doskonalenie współdziałania jednostek straży pożarnych podczas pożarów na terenie obszarów leśnych oraz przy innych zdarzeniach mogących powstać podczas działań gaśniczych w obrębie pożarów lasów. Scenariusz ćwiczeń przewidywał ćwiczenia z użyciem drabiny, pożar lasu oraz wypadek samochodowy. Działania jednostek polegały na organizacji zaopatrzenia wodnego na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych, bezpośrednim prowadzeniu działań gaśniczych, a także wykonywanie innych czynności ratowniczych, w tym udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

W trakcie ćwiczeń stworzono pozorowany pożar lasu do którego dojazd utrudniały dwa powalone na drogę drzewa oraz na gaszeniu pożaru. Podczas ćwiczeń zadysponowane jednostki dostarczały wodę z najbliższych punktów czerpania wody. Po zakończeniu działań na terenie leśnym, nieopodal remizy, doszło do fikcyjnego wypadku samochodowego z udziałem trzech poszkodowanych. W charakterze pozorantów udział wzięli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereściu. W ćwiczeniach udział wzięły obsady osobowe w liczbie 4 osób.

Z terenu gminy Grabowiec zadysponowano:
1. OSP KSRG Grabowiec pojazdem GBM 2,5/8 Star,
2. OSP KSRG Grabowiec Góra pojazdem GBA 2,5/16 Mercedes,
3. OSP Ornatowice pojazdem GBA 2,5/16 Mercedes,
4. OSP Tuczępy pojazdem GCBAM 5/16+8 Jelcz.

Z terenu gminy Miączyn udział wzięły jednostki:
1. OSP KSRG Horyszów pojazdem GCBA 5/30 Jelcz,
2. OSP KSRG Miączyn pojazdem GCBA 6/32 Jelcz,
3. OSP Świdniki pojazdem GBAM 3,3/16 Star.

Z terenu gminy Skierbieszów zadysponowano:
1. OSP KSRG Dębowiec pojazdem GBAM 2,3/20 Star,
2. OSP KSRG Skierbieszów pojazdem GBA 3,5/16 Iveco.

Z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zadysponowano:
1. JRG pojazdem GBA 3,5/16 Iveco.

Ponadto jednostki używały w ćwiczeniach, posiadających na swoim wyposażeniu, pomp pływających, armatury wodnej, zbiornik brezentowy na wodę, zestawów PSP-R1, pilarek do drewna oraz sprzętu łączności bezprzewodowej.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, zaś nadzór merytoryczny nad ich przebiegiem sprawował Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Tomasz Burcon. Działaniem ratowniczym podczas ćwiczeń kierowali Komendanci Gminni Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: w Grabowcu – Mirosław Bednarczyk oraz w Miączynie – Krzysztof Pijajko.

Podsumowania i oceny przeprowadzonych ćwiczeń dokonał asp. sztab. Krzysztof Cuk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Po ćwiczeniach na uczestników czekał gorący regeneracyjny posiłek przygotowany przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miączyn.

Ćwiczenia zorganizowane zostały za zgodą na ich organizację w kompleksie leśnym nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce – Mariusza Nagadowskiego oraz dzięki pomocy leśniczego Leśnictwa Grabowiec – Marka Kamińskiego, za co należą się im ogromne podziękowania.

Tekst i zdjęcia: Artur Bobczuk

Galeria zdjęć