« Wróć

SPRZĘT RATUJĄCY ŻYCIE W OSP

W dniu 30 października 2018 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umów i przekazanie sprzętu współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina zakupiła sprzęt o wartości 62.744,19 złotych. Wydatki po stronie gminy wyniosły 1% wkładu własnego całej sumy.

W dniach od 20 sierpnia do 19 października Gmina Grabowiec zrealizowała projekt zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa. W ramach zadania zakupiono:

1. Dla OSP Grabowiec: defibrylator wraz z wersją treningową, zestaw PSP R1 w skład którego wchodzi deska ortopedyczna, hydrożele, tlenoterapia i szyny Kramera - na łączną kwotę 14.021,10 złotych.
2. Dla OSP Grabowiec Góra: defibrylator wraz z wersją treningową, zestaw PSP R1 w skład którego wchodzi deska ortopedyczna, hydrożele, tlenoterapia i szyny Kramera, nożyce hydrauliczne i rozpieracz ramieniowy z łańcuchami - na łączną kwotę 48.723,09 złotych.

Uroczystego podpisania umów oraz przekazania dokonał Wójt Gminy Grabowiec Waldemar Greniuk, w obecności darczyńców: Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu Mirosława Bednarczyka oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu-Górze Mirosława Gąski.

Galeria zdjęć