« Wróć

MIĘDZYGMINNE ZAWODY OSP

W dniu 10 czerwca 2018 roku w Grabowcu przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których uczestniczyło 10 drużyn z terenu gminy Grabowiec oraz 10 drużyn z terenu gminy Miączyn. Zawody sportowo-pożarnicze są najwyższa formą wyszkolenia pożarniczego – jak powiedział płk w st. spocz. Mieczysław Skiba, witając zawodników. Są one organizowane corocznie, a do startu w nich drużyny przygotowują się nierzadko kilka miesięcy wcześniej.

Zawody rozegrano zgodnie z „Regulaminem Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych” z 10 lutego 2011 roku, w następujących konkurencjach:

  • sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z przeszkodami,
  • ćwiczenie bojowe.

Startujący zawodnicy pokazali niezwykle emocjonujące widowisko sportowych zmagań. Rywalizacja zakończyła się ostatecznie klasyfikacją łączna obu konkurencji drużyn A z gminy Grabowiec następująco:

I miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu-Górze (82,07 pkt),

II miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Tuczępach (89,92 pkt),

III miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Bereściu (93,95 pkt),

IV miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu (99,57 pkt),

V miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Ornatowicach (99,78 pkt),

VI miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy Uchańskiej (107,93 pkt),

VII miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Tuczępskim (108,43 pkt),

VIII miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Tuczępskiej (113,52 pkt).

 

Ponadto w zawodach udział wzięły dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które w klasyfikacji końcowej osiągnęły wyniki:

I miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Tuczępskiej (86,79 pkt),

I miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereściu (100,32 pkt).

Zwycięskie drużyny, oprócz pucharów, otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Grabowiec. I tak drużyny A kolejno za miejsca od I do III otrzymały: hełm strażacki, wąż strażacki, prądownicę sportową, zaś Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, dla każdego zawodnika – piłki nożne lub ręczne. Dodatkowo Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wezmą udział w XIX Powiatowych Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych Mieszkańców Zamojskiej Wsi Święcie Sportu Powiatu Zamojskiego w Miączynie w dniu 23 czerwca 2018 roku.

Komisji sędziowskiej przewodniczył sędzia główny st. kpt. Przemysław Ilczuk. Zawodom kibicowali licznie zgromadzeni widzowie. Wśród nich byli m.in. płk w st. spocz. Mieczysław Skiba, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Wójt Gminy Grabowiec Waldemar Greniuk, Wójt Gminy Miączyn i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Miączynie Ryszard Borowski, Członek zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego Ryszard Stanibuła, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grabowcu Krzysztof Kostrubiec, Komendanci Gminni Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Miączynie – Krzysztof Pijajko, i w Grabowcu – Mirosław Bednarczyk.

Podczas zawodów wręczono także medale i odznaczenia. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego przyznano:

Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” druhowi Grzegorzowi Referdzie,

Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” druhowi Markowi Krzywińskiemu,

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” druhowi Łukaszowi Moskwie.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zamościu przyznano:

Odznakę „Strażak Wzorowy” druhowi Jakubowi Szumiło.

Tekst: Artur Bobczuk

Galeria zdjęć