AKTUALNOŚCI

PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA"

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego  „Zdalna Szkoła”. Zamówienie złożyła Gmina Grabowiec a przetarg na dostarczenie 21 laptopów...

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 i wchodzącym od 16 kwietnia 2020roku obowiązkiem by w miejscach publicznych używać maseczek, Wójt i Rada Gminy Grabowiec postanowili o bezpłatnym zapewnieniu maseczek ...

SPRZĘT DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W GRABOWCU

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Grabowiec zawarta została umowa dotycząca użyczenia sprzętu komputerowego.

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

Dobiegły końca przy modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu. Obiekt został  zrealizowany w latach 1959-1964 w systemie gospodarczym, w czynie społecznym. Technologia wykonania tradycyjna, murowana, uzupełniona elementami konstrukcyjnymi żelbetowymi i stalowymi.

INFORMACJE

Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych

ZANIECZYSZCZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

W nawiązaniu do pisma Głównego Instpektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 roku, dotyczącego problemu zanieczyszczenia przestrzeni publicznej (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek

NABÓR ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE AZBESTU

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 maja 2020 r.

 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 16 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

MONITORING ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI KOPALIN

W związku z realizacją przez Państwową Służbę Geologiczną zdania państwa z zakresu geologii pn/ "Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin", informujemy, że w 2020r. prace terenowe będą prowadzone prez pracowników Oddziału Świętokrzyskiego BIG-PIB m.in. na obszarze powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i m. Zamość. Rozpoczęcie prac terenowych zaplanowano od 25.05.2020 r.

OGŁOSZENIA

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska organizuje konkurs fotograficzny pt. „Odkryjmy piękno Ziemi Zamojskiej”, którego celem jest ukazanie różnorodności i piękna przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska tj. gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów-Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów

NABÓR DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

Ogłaszany nabór do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego na rok szkolny 2020/2021

PRACA PRZY ZBIORZE TRUSKAWEK

Zapewniamy dobre warunki zakwaterowania oraz atrakcyjne warunki finansowe. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Załuski. Szczegóły w załącznikach.

Najnowsze zdjęcia

INFORMACJE METEOROLOGICZNE

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

25.05.20

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.od godz. 07:30 dnia 24.05.2020 do godz. 07:30 dnia 27.05.2020.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

21.05.20

Prognozuje się spadek temperatury do 2°C, przy gruncie do -1°C. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie. Od godz. 07:30 dnia 21.05.2020 do godz. 07:30 dnia 24.05.2020.