AKTUALNOŚCI

MYŚLIWSKA PACZKA

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu włączył się w ogólnopolską akcję charytatywną „Myśliwska paczka”.

UTWARDZENIE MIEJSCA DLA CIEŻKICH POJAZDÓW

Na wniosek radnych oraz sołtysa wsi Wólka Tuczępska, przy granicy gminy Grabowiec oraz gminy Wojsławice zostały wykonane prace...

ODPŁYW WODY

W listopadzie zostały wykonane prace mające na celu poprawienie odpływu wody, przy ulicy Koziej w Grabowcu oraz w miejscowości Grabowiec Góra...

REMONT DROGI POWIATOWEJ 1839L GRABOWIEC - WOJSŁAWICE

Zarząd Dróg Powiatowych od kilku lat posiadał dokumentację na remont drogi powiatowej 1839 L Grabowiec – Wojsławice...

INFORMACJE

Szczepienia przeciw COVID-19

Wszystkie osoby, które mieszczą się w gr 0 proszone są o zgłoszenie do 14.01 chęci zaszczepienia za pośrednictwem formularza dostępnego na online https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/  oraz zgłoszenie się do wybranego szpitala węzłowego w celu umówienia terminu szczepienia.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym uchylono zakaz przemieszczania się małoletnich (do ukończenia 16 roku życia) bez opieki osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego, etc od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY GRABOWIEC z dnia 24 grudnia 2020 roku

Ustala się dzień 31 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Grabowiec w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 28 grudnia 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

OBWIESZCZENIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY GRABOWIEC

W dniu 17 grudnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w ramach treningu SWA/SWO uruchomione zostaną syreny alarmowe.
Jest to sygnał ćwiczebny, proszę zachować spokój oraz nie podejmować żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Uwaga odbiorcy wody wodociągowej z wodociągu Wólka Tuczępska obejmującego wsie Wólka Tuczępska, Tuczępy, Popławy.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 1845) informuję,że z dniem 28 listopada 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

INFORMACJA

Informuję, że w sezonie jesiennym bieżącego roku na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na terenie zachodniej Rosji i w Kazachstanie stwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu i ptaków dzikich.

OGŁOSZENIA

ZANIECZYSZCZANIE DROGI PUBLICZNEJ

 Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo

„RADOŚĆ SŁYSZENIA 2020”

W dniu 19 listopada 2020 roku (czwartek) w godzinach 9.00-14.00 na terenie gminy Grabowiec – Parking przy Urzędzie Gminy przeprowadzona zostanie akcja, w ramach której zainteresowani mieszkańcy mogą poddać się bezpłatnym przesiewowym badaniom słuchu i skorzystać z konsultacji specjalistów - (ACS Słuchmed).

Osobistości pogranicza

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Osobistości pogranicza". który jest adresowany do młodzieży mieszkającej na obszarze Programu - w Polsce są to województwa: podlaskie, lubelskie i podkarpackie oraz wschodnia część województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko-siedlecki).

REKRUTACJA KADRY MEDYCZNEJ

W związku z sytuacją epidemiczną oraz pilną potrzebą zatrudnienia kadry medycznej w nowo organizowanym szpitalu tymczasowym w Lublinie, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w jak najszerszym rozpropagowaniu informacji o poszukiwaniu osób chętnych do pracy w ww. podmiocie przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Najnowsze zdjęcia

INFORMACJE METEOROLOGICZNE

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

14.01.21

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -12°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru do 15 km/h, w porywach do 20 km/h.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

14.01.21

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19°C na wschodzie do -13°C na zachodzie. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C na północnym wschodzie do -6°C na południowym zachodzie. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 5 km/h do 10 km/h, w porywach do 15

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

05.01.21

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nnawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, przy gruncie od -2°C do 0°C.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

04.01.21

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, przy gruncie od -2°C do 0°C.