2,592,250 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
UCHWAŁY RADY GMINY W KADENCJI 2018-2023

UCHWAŁA NR VIII/41/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej

 

UCHWAŁA NR VIII/40/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok

 


UCHWAŁA NR VIII/38/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabowiec z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

 

UCHWAŁA NR VIII/37/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem W├│jta Gminy Grabowiec z wykonania bud┼╝etu za 2018 rok

 

UCHWAŁA NR VIII/36/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia W├│jtowi Gminy Grabowiec wotum zaufania

 

 


UCHWAŁA NR VII/35/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyra┼╝enia zgody na rozwi─ůznie stosunku pracy z radnym

 

UCHWAŁA NR VII/34/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia budynku dawnego sklepu w Żurawlowie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Żurawlowie


UCHWAŁA NR VII/33/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie okre┼Ťlenia zasad rozliczania tygodniowego obowi─ůzkowego wymiaru zaj─Ö─ç nauczycieli, dla kt├│rych ustalony plan zaj─Ö─ç jest r├│┼╝ny w poszczeg├│lnych okresach roku szkolnego, pedagog├│w szkolnych, psycholog├│w, logoped├│w, doradc├│w zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracuj─ůcych z mieszanymi grupami obejmuj─ůcymi dzieci 6-letnie i m┼éodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru zni┼╝ek w realizacji zaj─Ö─ç nauczycielom, kt├│rym powierzono stanowiska kierownicze w szko┼éach prowadzonych przez Gmin─Ö Grabowiec

 

UCHWAŁA NR VII/32/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rokUCHWAŁA NR VI/30/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie oceny aktualno┼Ťci Studium uwarunkowa┼ä i kierunk├│w zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec oraz miejscowych plan├│w zagospodarowania przestrzennego

 

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyj─Öcia "Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie Gminy Grabowiec na 2019 rok"


 

UCHWAŁA NR VI/28/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gmin─Ö Grabowiec

 

UCHWAŁA NR VI/27/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokUCHWAŁA NR IV/22/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zarz─ůdzania poboru podatku od nieruchomo┼Ťci, rolnego i le┼Ťnego od os├│b fizycznych w drodze inkasa, okre┼Ťlenia inkasent├│w i wysoko┼Ťci wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA NR IV/21/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamo┼Ť─ç


UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 

UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady gminy na rok 2019

 


UCHWAŁA NR IV/17/2019 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie okre┼Ťlenia zasad rozliczania tygodniowego obowi─ůzkowego wymiaru zaj─Ö─ç nauczycieli, dla kt├│rych ustalony plan...

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odst─Öpstwa od zakazu spo┼╝ywania zakazu napoj├│w alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grabowiec

 

UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie kolejnych um├│w dzier┼╝awy

 

UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw

 

UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie okre┼Ťlenia szczeg├│┼éowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitet├│w inicjatyw uchwa┼éodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwa┼éodawczych i formalnych wymog├│w, jakim musz─ů odpowiada─ç sk┼éadane projekty.

 

UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla W├│jta Gminy Grabowiec

 

UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci rocznych stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na rok 2019

 

 

 

UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny skupu ┼╝yta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.


UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwy┼╝szenia kryterium dochodowego uprawniaj─ůcego do korzystania z pomocy spo┼éecznej przez osoby obj─Öte rz─ůdowym programem "Posi┼éek w szkole i w domu" na lata 2019-2023UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Grabowiec

 

 

UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodnicz─ůcego Rady Gminy Grabowiec

 


UCHWALY 2014-2018 - archiwum

UCHWALY 2010-2014 - archiwum

 

FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia o wyniku 2019

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.01