2,661,004 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
BUD┼╗ET GMINY - 2008

Uchwała Nr XIV/68/07
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia bud┼╝etu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz─ůdzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z p├│┼║n. zmianami) oraz , art.182, art.188 ust.2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.). - Rada Gminy uchwala:

┬ž 1.

Dochody bud┼╝etu Gminy w wysoko┼Ťci 8.502.000 z┼é, z tego dochody bie┼╝─ůce w kwocie 8.467.900 z┼é i dochody maj─ůtkowe w kwocie 34.100 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 1 w tym:
1) dotacje celowe na realizacj─Ö zada┼ä z zakresu administracji rz─ůdowej i innych zada┼ä zleconych gminie ustawami w kwocie 1.264.739 z┼é.
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 23.000 zł.

┬ž 2.

Wydatki bud┼╝etu Gminy w wysoko┼Ťci 8.843.894 zgodnie z za┼é─ůcznikiem Nr 2 , w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rz─ůdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.264.739 z┼é.
2) wydatki na pomoc finansow─ů w kwocie 36.500 z┼é z przeznaczeniem na :
- dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Górze Grabowiec w kwocie 25.000 zł dla Powiatu Zamojskiego
- dofinansowanie remontu drogi powiatowej Tucz─Öpy ÔÇô Szczelatyn w miejscowo┼Ťci Skomorochy Ma┼ée w kwocie 10.000 z┼é dla Powiatu Zamojskiego
- dofinansowanie zada┼ä Izby Wytrze┼║wie┼ä w kwocie 1.500 z┼é dla Urz─Ödu Miasta w Zamo┼Ťciu
3) wydatki na realizacj─Ö zada┼ä okre┼Ťlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych w kwocie 20.500 z┼é
4) wydatki na realizacj─Ö zada┼ä okre┼Ťlonych w gminnym programie przeciwdzia┼éania narkomanii w kwocie 2.500 z┼é

┬ž 3.

1.Okre┼Ťla si─Ö przychody bud┼╝etu Gminy w kwocie 441.894 z┼é i rozchody bud┼╝etu w kwocie 100.000 z┼é. Przychody i rozchody bud┼╝etu sklasyfikowane wed┼éug paragraf├│w okre┼Ťlaj─ůcych ┼║r├│d┼éo przychodu oraz rozchodu zestawione s─ů w za┼é─ůczniku nr 3.
2.┼╣r├│d┼éami pokrycia deficytu bud┼╝etu w kwocie 341.894 z┼é s─ů przychody pochodz─ůce z:
1) pożyczek w kwocie 300.000 zł
2) wolnych ┼Ťrodk├│w jako nadwy┼╝ki ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych na rachunku bie┼╝─ůcym bud┼╝etu j.s.t., w kwocie 41.894 z┼é

┬ž 4.
Tworzy si─Ö rezerwy:
1) og├│ln─ů w kwocie 8.700 z┼é
2) celow─ů w kwocie 30.000 z┼é, z przeznaczeniem na realizacj─Ö zada┼ä w┼éasnych z zakresu za-rz─ůdzania kryzysowego

┬ž 5.

Okre┼Ťla si─Ö:
1) wydatki na zadania inwestycyjne nie obj─Öte wieloletnimi programami inwestycyjnymi┬á w kwocie 621.200 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 4
2) wydatki zwi─ůzane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 625.000 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 5.

┬ž 6.

1.Okre┼Ťla si─Ö:
1) plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 526.345 zł oraz plan wydatków w kwocie 526.345 zł
2) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie koszt├│w realizacji inwestycji zak┼éad├│w bud┼╝etowych w ┼é─ůcznej kwocie 78.000 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 6.
2.Okre┼Ťla si─Ö plan dochod├│w w┼éasnych jednostek bud┼╝etowych w kwocie 173.300 z┼é oraz
wydatk├│w w kwocie 173.300 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 6.

┬ž 7.

Okre┼Ťla si─Ö plan przychod├│w Gminnego Funduszu Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000 z┼é, oraz wydatk├│w Funduszu w kwocie 3.000 z┼é. Plan finansowy stanowi┬á za┼é─ůcznik nr 7.

┬ž 8.

Okre┼Ťla si─Ö wykaz dotacji w ┼é─ůcznej kwocie 264.110 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 8 w tym:
1) dla gminnych instytucji kultury w kwocie 237.110 zł
2) na cele publiczne zwi─ůzane z realizacj─ů zada┼ä Gminy udzielane w trybie ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 17.000 z┼é
3) na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 10.000 zł

┬ž 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

┬ž 10.

Okre┼Ťla si─Ö maksymaln─ů wysoko┼Ť─ç po┼╝yczek i kredyt├│w kr├│tkoterminowych zaci─ůgni─Ötych przez W├│jta Gminy w roku bud┼╝etowym w kwocie 100.000 z┼é.

┬ž 11.

Limit zobowi─ůza┼ä z tytu┼éu zaci─ůganych kredyt├│w i po┼╝yczek oraz emitowanych papier├│w warto-┼Ťciowych, stanowi─ůcy jednocze┼Ťnie ich sum─Ö nie mo┼╝e przekroczy─ç kwoty 400.000 z┼é

┬ž 12.

1. Upowa┼╝nia si─Ö w├│jta do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä na finansowanie wydatk├│w na wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot okre┼Ťlonych w za┼é─ůczniku nr 5,

2. Upowa┼╝nia si─Ö w├│jta do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä z tytu┼éu um├│w, kt├│rych realizacja w roku 2009 jest niezb─Ödna do zapewnienia ci─ůg┼éo┼Ťci dzia┼éania Gminy i termin zap┼éaty up┼éywa w roku 2009.
3. Okre┼Ťla si─Ö sum─Ö, do kt├│rej w├│jt mo┼╝e samodzielnie zaci─ůga─ç zobowi─ůzania w wysoko┼Ťci 100.000 z┼é

┬ž 13.

Upowa┼╝nia si─Ö W├│jta Gminy do lokowania wolnych ┼Ťrodk├│w bud┼╝etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni┼╝ bank prowadz─ůcy obs┼éug─Ö bud┼╝etu Gminy.

┬ž 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

┬ž 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku.
 

Przewodnicz─ůcy Rady Gminy
Jadwiga Pijajko

 


- Projekt bud┼╝etu Gminy Grabowiec na 2008 r. - cz─Ö┼Ť─ç opisowa >>pdf┬á


Uchwała Nr XV/77/2008
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie zmian w bud┼╝ecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz─ůdzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z p├│┼║.zm.) oraz art.182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z p├│┼║.zm.) Rada Gminy uchwala:

┬ž 1.
W uchwale nr XIV/68/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia bud┼╝etu Gminy na 2008 rok wprowadza si─Ö nast─Öpuj─ůce zmiany:
1) w ┬ž 1 i w za┼é─ůczniku nr 1 zmniejsza si─Ö planowane dochody o kwot─Ö 6.643 z┼é w tym: zadania w┼éasne 6.554 z┼é i zadania zlecone 89 z┼é, i zwi─Öksza o kwot─Ö 3.000 z┼é (zadania w┼éasne) w zwi─ůzku z czym za┼é─ůcznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z za┼é─ůcznikiem nr 1 do niniejszej uchwa┼éy
2) w ┬ž 2 i w za┼é─ůczniku nr 2 zmniejsza si─Ö planowane wydatki o kwot─Ö 28.273 z┼é w tym: zadania w┼éasne 28.184 z┼é, zadania zlecone 89 z┼é i zwi─Öksza wydatki o kwot─Ö 291.510 z┼é (zadania w┼éasne), w zwi─ůzku z czym za┼é─ůcznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 2 do niniejszej uchwa┼éy;
3) w ┬ž 3 pkt.1 i w za┼é─ůczniku nr 3 zwi─Öksza si─Ö przychody budSetu Gminy o kwot─Ö 266.880 z┼é do kwoty 708.774 z┼é, w zwi─ůzku z czym za┼é─ůcznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 3 do niniejszej uchwa┼éy,
w ┬ž 3 pkt.2 zwi─Öksza si─Ö deficyt bud┼╝etu Gminy o kwot─Ö 266.880 z┼é do kwoty 608.774 z┼é.
Źródło pokrycia zwiększenia deficytu stanowi nadwyżka budSetowa z lat ubiegłych.
4) w ┬ž 5 pkt.1 i w za┼é─ůczniku nr 4 zwi─Öksza si─Ö wydatki na zadania inwestycyjne nie obj─Öte wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwot─Ö 46.200 z┼é do kwoty 667.400 z┼é w zwi─ůzku z czym za┼é─ůcznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 4 do niniejszej uchwa┼éy
5) za┼é─ůcznik nr 7 okre┼Ťlony w ┬ž 7 zast─Öpuje si─Ö za┼é─ůcznikiem nr 5 do niniejszej uchwa┼éy
6) w ┬ž 8 i w za┼é─ůczniku nr 8 zwi─Öksza si─Ö sum─Ö dotacji o kwot─Ö 16.000 z┼é do kwoty 280.110 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 6 do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž 2.
W zwi─ůzku z tre┼Ťci─ů ┬ž 1 ustala si─Ö:
- dochody bud┼╝etu gminy na 2007 rok w wysoko┼Ťci 8.498.357 z┼é
- wydatki budzetu gminy na 2007 rok w wysoko┼Ťci 9.107.131 z┼é
- przychody bud┼╝etu gminy na 2007 rok w wysoko┼Ťci 708.774 z┼é
- rozchody bud┼╝etu gminy na 2007 rok w wysoko┼Ťci 100.000 z┼é

┬ž 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

┬ž 4.
Uchwała wchodzi w Sycie z dniem podjęcia.
Przewodnicz─ůcy Rady Gminy
Jadwiga Pijajko

FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019-2020
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.00