2,877,789 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
WYBORY: Uzupełniające-2012

2012.07.03

Komisarz Wyborczy w Zamościu stwierdziła prawidłowość ustalenia wyników wyborów uzupełniających.

Komisarz Wyborczy w Zamościu, sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu Teresa Renata Bodys, stwierdziła prawidłowość ustalenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grabowiec w okręgu wyborczym nr 3 w dniu 1 lipca 2012 r. Szczegóły dotyczące wyników wyborów zawarte są w Obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Zamościu


INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W GRABOWCU


2012.06.11 - UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRABOWCU


2012.06.06 - OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRABOWCU Z DNIA 6 CZERWCA 2012 R.

o zarejestronwanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Grabowiec zarządzonych na dzień 1 licpa 2012 r.


I N F O R M A C J A

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W GRABOWCU PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO SKŁADU OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRABOWCU W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO DNIA 8 CZERWCA 2012 ROKU DO GODZINY 15:15.


2012.05.22 - INFORMACJA GMINEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRABOWCU

Informcja o dyżurach Komisji w celu rejestracji list kandydtów.


2012.05.21 - INFORMAJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRABOWCU

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy Graboweic na dzień 1 lipca 2012 roku.


2012.05.16 - POSTANOWIENIE O POWOŁANIU GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Komisarz Wyborczy w Zamościu postanowieniem z dnia 16 maja 2012 r. powołał Gminną Komisję Wyborczą w Grabowcu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 1 lipca 2012 r.


2012.05.09 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABOWIEC

Obwieszczenie wójta gminy Grabowiec z dnia 9 maja 2012 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grabowiec na dzień 1 lipca 2012 roku.


2012.04.26 - OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm), w związku z art 16 ust. 3, z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.u. Nr 21, poz. 113. z późn. zm. niniejszym podaje sie do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 217 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grabowiec.


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU

W sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grabowiec zarządzonych na dzień 1 lipca 2012 r.


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU

W związku z zarządzonymi przez Wojewodę Lubelskiego na dzień 1 lipca 2012 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Grabowiec. Ordynacja wyborcza do rad gminy, rad powiatów i sejmików komitety wyborcze mające zamiar zgłaszać kandydatów na radnych w tych wyborach są zobowiązane do utworzenia komitetu wyborczego.


FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.02