2,660,945 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
BUD┼╗ET GMINY - 2010

Uchwała Rady Gminy Grabowiec
z  dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia bud┼╝etu gminy na 2010 rok.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz─ůdzie gminnym┬á ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z p├│┼║n. zmianami) oraz art.212 ust. 2, art.239, art.264┬á ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240)

Rada Gminy  uchwala co następuje:
┬ž 1.
Okre┼Ťla si─Ö ┼é─ůczn─ů kwot─Ö planowanych dochod├│w bud┼╝etu gminy w wysoko┼Ťci 10.360.307,70 z┼é, z tego dochody bie┼╝─ůce w kwocie 8.458.316,70 z┼é i dochody maj─ůtkowe w kwocie 1.901.991 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 1, w tym:
1) dotacje celowe na realizacj─Ö zada┼ä┬á z zakresu admnistracji rz─ůdowej i innych zda┼ä zleconych gminie ustawami w kwocie 1.209.532 z┼é (zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 1a)
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.000 zł
3) dochody z tytu┼éu op┼éat i kar za korzystanie ze ┼Ťrodowiska w kwocie 2.200 z┼é

┬ž 2.
Okre┼Ťla si─Ö ┼é─ůczn─ů kwot─Ö planowanych wydatk├│w bud┼╝etu w wysoko┼Ťci 14.488.892,70 z┼é,
z tego wydatki bie┼╝─ůce w kwocie 9.219.383,70 z┼é i wydatki maj─ůtkowe w kwocie 5.269.509 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rz─ůdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w┬á kwocie 1.209.532 z┼é
2) wydatki na zadania wsp├│┼éne realizowane na podstawie um├│w lub porozumie┼ä z innymi jednostkami samorz─ůdu terytorialnego w kwocie 80.500 z┼é
3) wydatki na realizacj─Ö zada┼ä okre┼Ťlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych w kwocie 18.500 z┼é
4) wydatki na realizacj─Ö zada┼ä okre┼Ťlonych w gminnym programie przeciwdzia┼éania narkomanii w kwocie 500 z┼é
5) wydatki na finansowanie zada┼ä z ochrony ┼Ťrodowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.200 z┼é

┬ž 3.

Kwot─Ö planowanego deficytu okre┼Ťla si─Ö w wysoko┼Ťci 4.128.585 z┼é. ┼╣r├│d┼éami pokrycia deficytu s─ů przychody pochodz─ůce z:
1) pożyczek w kwocie 2.884.585 zł
2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.244.000 zł


┬ž 4.

Okre┼Ťla si─Ö ┼é─ůczn─ů kwot─Ö planowanych przychod├│w bud┼╝etu w wysoko┼Ťci 4.128.585 z┼é.
Przychody bud┼╝etu sklasyfikowane wed┼éug paragraf├│w okre┼Ťlaj─ůcych ┼║r├│d┼éo przychodu zestawione s─ů w za┼é─ůczniku nr 3.
┬ž 5.
W bud┼╝ecie tworzy si─Ö rezerwy:
1)┬áog├│ln─ů w kwocie 14.500 z┼é
2)┬ácelow─ů w kwocie 21.200 z┼é, z przeznaczeniem na realizacj─Ö zada┼ä w┼éasnych z zakresu zarz─ůdzania kryzysowego

┬ž 6 .

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z bud┼╝etu gminy okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 4.

                                      
┬ž 7.
Okre┼Ťla si─Ö:
1)┬á wydatki zwi─ůzane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,┬á zgodnie z za┼é─ůcznikiem
nr 5,
2) wydatki na zadania inwestycyjne nie obj─Öte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 6,
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 7
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych ze ┼║r├│de┼é zagranicznych niepodlegaj─ůcych zwrotowi, nie pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 8.

┬ž 8.
1.Okre┼Ťla si─Ö:
1) plan przychod├│w zak┼éad├│w bud┼╝etowych w ┼é─ůcznej kwocie 559.508 z┼é oraz plan wydatk├│w┬á w kwocie 559.508 z┼é
2) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie koszt├│w realizacji inwestycji
┬á zak┼éad├│w bud┼╝etowych w ┼é─ůcznej kwocie 43.000 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 9.
2.Okre┼Ťla si─Ö plan dochod├│w w┼éasnych jednostek bud┼╝etowych w kwocie 190.860 z┼é oraz┬á┬áwydatk├│w w kwocie 190.860 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 10.

┬ž 9.
1. Limit zobowi─ůza┼ä z tytu┼éu zaci─ůganych kredyt├│w i po┼╝yczek oraz emitowanych papier├│w warto┼Ťciowych, stanowi─ůcy jednocze┼Ťnie ich sum─Ö nie mo┼╝e przekroczy─ç kwoty 2.984.585 z┼é
2. ┼ü─ůczna kwota udzielonych por─Öcze┼ä i gwarancji nie mo┼╝e przekroczy─ç 100.000 z┼é
 
┬ž 10.
Wyodr─Öbnia si─Ö w bud┼╝ecie gminy ┼Ťrodki stanowi─ůce fundusz so┼éecki, w podziale na so┼éectwa,zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 11.

┬ž 11.
1. Upowa┼╝nia si─Ö w├│jta do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä na finansowanie wydatk├│w na:
1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot okre┼Ťlonych w za┼é─ůczniku nr 5,
2) programy i projekty realizowane ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej w granicach kwot okre┼Ťlonych w za┼é─ůczniku nr 7,
3) programy i projekty realizowane ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych ze ┼║r├│de┼é zagranicznych niepodlegaj─ůcych zwrotowi, nie pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej, w granicach kwot okre┼Ťlonych w za┼é─ůczniku nr 8.
2. Upowa┼╝nia si─Ö w├│jta do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä z tytu┼éu um├│w, kt├│rych realizacja w roku 2011 jest niezb─Ödna dla zapewnienia ci─ůg┼éo┼Ťci dzia┼éania gminy i termin zap┼éaty up┼éywa w
roku 2011.

┬ž 12.
1. Okre┼Ťla si─Ö maksymaln─ů wysoko┼Ť─ç por─Öcze┼ä udzielanych przez w├│jta gminy w roku bud┼╝etowym w kwocie 50.000 z┼é.
2. Okre┼Ťla si─Ö maksymaln─ů wysoko┼Ť─ç po┼╝yczek udzielanych przez w├│jta gminy w roku bud┼╝etowym w kwocie 50.000 z┼é.

┬ž 13.
1.Upowa┼╝nia si─Ö w├│jta gminy do zaci─ůgania kredyt├│w i po┼╝yczek na pokrycie wyst─Öpuj─ůcego
w ci─ůgu roku przej┼Ťciowego deficytu bud┼╝etu gminy, kt├│rych maksymaln─ů wysoko┼Ť─ç ustala si─Ö w kwocie 100.000 z┼é
2. Upowa┼╝nia si─Ö w├│jta gminy do zaci─ůgania kredyt├│w i po┼╝yczek oraz emitowania papier├│w warto┼Ťciowych w wysoko┼Ťci okre┼Ťlonej w za┼é─ůczniku nr 3.


┬ž 14.
Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatkow w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

┬ž 15.
┬áUpowa┼╝nia si─Ö W├│jta Gminy do lokowania wolnych ┼Ťrodk├│w bud┼╝etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni┼╝ bank prowadz─ůcy obs┼éug─Ö bud┼╝etu gminy.
                                             
┬ž 16.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

┬ž 17.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
                                                                         
      
┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬áPrzewodnicz─ůcy
           Rady Gminy
          Jadwiga Pijajko

Tekst uchwa┼éy z cz─Ö┼Ťci─ů opisow─ů - plik pdf 167,5 MB

FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019-2020
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.01