2,661,040 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
BUD┼╗ET GMINY - 2006

Uchwała Nr XXVI/138/05
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia bud┼╝etu gminy na 2006 rok.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz─ůdzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z p├│┼║n. zmianami) oraz art.122,art.128 ust.2,art.134 ust.3,art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003r..Nr 15,poz.148 z p├│┼║. zmianami) - Rada Gminy uchwala, co nast─Öpuje :

┬ž 1
1.Ustala si─Ö dochody bud┼╝etu gminy, zgodnie z za┼é─ůcznikiem Nr 1,na kwot─Ö 7.389.086 z┼é w tym :
- dotacje zwi─ůzane z realizacj─ů zada┼ä z zakresu administracji rz─ůdowej i innych zada┼ä zleconych ustawami na kwot─Ö 962.182 z┼é.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 30.000 zł.
2. Ustala si─Ö wydatki gminy, zgodnie z za┼é─ůcznikiem Nr 2, na kwot─Ö 7.626.286 z┼é w tym:
- wydatki zwi─ůzane z realizacj─ů zada┼ä z zakresu administracji rz─ůdowej i innych zada┼ä zleconych ustawami na kwot─Ö 962.182 z┼é.
- wydatki na realizacj─Ö zada┼ä okre┼Ťlonych w Gminnym programie rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych i narkomanii na kwot─Ö 30.000 z┼é.tj. na zadania zwi─ůzane z profilaktyk─ů alkoholow─ů 28.000 z┼é i zadania dotycz─ůce narkomanii 2.000 z┼é)
3. Ustala si─Ö przychody bud┼╝etu gminy w kwocie 300.000 z┼é i rozchody w kwocie 62.800 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 3.

┬ž 2
Ustala si─Ö rezerw─Ö og├│ln─ů w kwocie 7.300 z┼é

┬ž 3
Ustala si─Ö wydatki na zadania inwestycyjne nie obj─Öte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysoko┼Ťci 250.000 z┼é. zgodnie z zal-4
 
┬ž 4
Ustala si─Ö limit wydatk├│w na wieloletnie programy inwestycyjne w roku bud┼╝etowym w kwocie 1.176.698 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 5.

┬ž 5
1.Ustala si─Ö plan przychod├│w zak┼éad├│w bud┼╝etowych gminy w ┼é─ůcznej kwocie 401.985 z┼é., oraz
wydatk├│w zak┼éad├│w w kwocie 411.063 z┼é. zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 6
2.Ustala si─Ö plan przychod├│w na rachunku dochod├│w w┼éasnych w ┼é─ůcznej kwocie 123.580 z┼é oraz wydatk├│w w kwocie 123.580 z┼é. - zgodnie z za┼é─ůcznikiem Nr 7

┬ž 6
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000 zł, oraz wydatków funduszu w kwocie
2.100 z┼é. Plan finansowy funduszu stanowi za┼é─ůcznik Nr 8

┬ž 7
Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego w kwocie 31.000 zł z przeznaczeniem na:
1. dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Ornatowicach 10.000 zł
2. dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Górze Grabowiec 20.000 zł
3. dofinansowanie zadań Izby Wytrzeźwień 1.000 zł

┬ž 8
Udziela si─Ö dotacji w kwocie 34.000 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 9.

┬ž 9
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

┬ž 10
Ustala si─Ö maksymaln─ů wysoko┼Ť─ç po┼╝yczek i kredyt├│w kr├│tkoterminowych zaci─ůgni─Ötych przez W├│jta Gminy w roku bud┼╝etowym w kwocie 90.000 z┼é.
Suma zaci─ůgni─Ötych kredyt├│w i po┼╝yczek nie mo┼╝e przekroczy─ç kwoty 450.000 z┼é.

┬ž 11
1.Upowa┼╝nia si─Ö W├│jta Gminy do zaci─ůgania d┼éugu (zobowi─ůza┼ä) oraz do sp┼éat zobowi─ůza┼ä w granicach kwot okre┼Ťlonych w za┼é─ůczniku nr 2 (wydatki bud┼╝etu gminy w 2006 roku), w za┼é─ůczniku nr 3 (przychody i rozchody bud┼╝etu Gminy) w za┼é─ůczniku nr 4 ( wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2006 r. nie obj─Ötych programami wieloletnimi) , oraz w za┼é─ůczniku nr 5 (limity wydatk├│w na wieloletnie programy inwestycyjne) za wyj─ůtkiem zaci─ůgania po┼╝yczek i kredyt├│w d┼éugoterminowych, gdzie W├│jt Gminy wyst─ůpi do Rady Gminy z projektami stosownych uchwa┼é.
2.W├│jt Gminy mo┼╝e samodzielnie zaci─ůga─ç zobowi─ůzania do sumy 200.000 z┼é.

┬ž 12
Upowa┼╝nia si─Ö W├│jta Gminy do lokowania wolnych ┼Ťrodk├│w bud┼╝etowych na rachunkach w bankach nie wykonuj─ůcych bankowej obs┼éugi gminy

┬ž 13
Zobowi─ůzuje si─Ö W├│jta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania bud┼╝etu w szczeg├│┼éowo┼Ťci uchwa┼éy bud┼╝etowej.

┬ž 14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

┬ž 15
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

┬ž 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku

Przewodnicz─ůcy Rady Gminy
Stanisław Kuropatnicki


- Bud┼╝et Gminy Grabowiec na 2006 rok - cz─Ö┼Ť─ç opisowa - plik pdf >>

FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019-2020
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.01