Półmetek szkoleń w ramach programu „ E – Grabowiec cyfrowe społeczeństwo”.
Dodane przez admin_ug dnia

Każdy uczestnik pracuje przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym , który został zakupiony ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Do dnia dzisiejszego przeszkolono 112 osób . Uczestnicy szkoleń uczą się, jak korzystać z podstawowych usług
e- administracji, z wykorzystaniem konta e – PUAP i profilu zaufanego. Po wakacyjnej przerwie znowu zaczynamy szkolenia.