Raport ostanie Gminy
Dodane przez admin_ug dnia

Dz.U.2019.506 t.j ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym.

Art.  28aa.  [Raport o stanie gminy]

1.  Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.┬á Raport obejmuje podsumowanie dzia┼éalno┼Ťci w├│jta w roku poprzednim, w szczeg├│lno┼Ťci realizacj─Ö polityk, program├│w i strategii, uchwa┼é rady gminy i bud┼╝etu obywatelskiego.

3.┬á Rada gminy mo┼╝e okre┼Ťli─ç w drodze uchwa┼éy szczeg├│┼éowe wymogi dotycz─ůce raportu.

4.┬á Rada gminy rozpatruje raport, o kt├│rym mowa w ust. 1, podczas sesji, na kt├│rej podejmowana jest uchwa┼éa rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium w├│jtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejno┼Ťci. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza si─Ö debat─Ö.

5.┬á W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabieraj─ů g┼éos bez ogranicze┼ä czasowych.

6.┬á W debacie nad raportem o stanie gminy mieszka┼äcy gminy mog─ů zabiera─ç g┼éos.

7.┬á Mieszkaniec, kt├│ry chcia┼éby zabra─ç g┼éos w trybie okre┼Ťlonym w ust. 6, sk┼éada do przewodnicz─ůcego rady pisemne zg┼éoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8.┬á Zg┼éoszenie sk┼éada si─Ö najp├│┼║niej w dniu poprzedzaj─ůcym dzie┼ä, na kt├│ry zwo┼éana zosta┼éa sesja, podczas kt├│rej ma by─ç przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszka┼äcy s─ů dopuszczani do g┼éosu wed┼éug kolejno┼Ťci otrzymania przez przewodnicz─ůcego rady zg┼éoszenia. Liczba mieszka┼äc├│w mog─ůcych zabra─ç g┼éos w debacie wynosi 15, chyba ┼╝e rada postanowi o zwi─Ökszeniu tej liczby.

9.┬á Po zako┼äczeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza g┼éosowanie nad udzieleniem w├│jtowi wotum zaufania. Uchwa┼é─Ö o udzieleniu w├│jtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w ustawowego sk┼éadu rady gminy. Niepodj─Öcie uchwa┼éy o udzieleniu w├│jtowi wotum zaufania jest r├│wnoznaczne z podj─Öciem uchwa┼éy o nieudzieleniu w├│jtowi wotum zaufania.

10.┬á W przypadku nieudzielenia w├│jtowi wotum zaufania w dw├│ch kolejnych latach rada gminy mo┼╝e podj─ů─ç uchwa┼é─Ö o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo┼éania w├│jta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje si─Ö odpowiednio.