Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap─Ödowego zu┼╝ywanego do produkcji rolnej w 2010 roku.
Dodane przez Administrator dnia

2010-01-13

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap─Ödowego zu┼╝ywanego do produkcji rolnej w 2010 roku.

Ka┼╝dy ROLNIK, kt├│ry chce odzyska─ç cz─Ö┼Ť─ç pieni─Ödzy wydanych na olej nap─Ödowy u┼╝ywany do produkcji rolnej powinien zbiera─ç faktury VAT.
W terminie od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta...


Tre┼Ť─ç rozszerzona

2010-01-13

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki informuje:

Ka┼╝dy ROLNIK, kt├│ry chce odzyska─ç cz─Ö┼Ť─ç pieni─Ödzy wydanych na olej nap─Ödowy u┼╝ywany do produkcji rolnej powinien zbiera─ç faktury VAT w terminie od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç odpowiedni wniosek do w├│jta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zale┼╝no┼Ťci od miejsca po┼éo┼╝enia grunt├│w rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowi─ůcymi dow├│d zakupu oleju nap─Ödowego w okresie od 1 wrze┼Ťnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,┬áw terminie od 1 wrze┼Ťnia 2010 r. do 30 wrze┼Ťnia 2010 r. nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç odpowiedni wniosek do w├│jta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zale┼╝no┼Ťci od miejsca po┼éo┼╝enia grunt├│w rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowi─ůcymi dow├│d zakupu oleju nap─Ödowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. w ramach limitu zwrotu podatku okre┼Ťlonego na 2010 r.

Limit zwrotu podatku w 2010 r. wynosi─ç b─Ödzie:
73,10 z┼é * ilo┼Ť─ç ha u┼╝ytk├│w rolnych

Pieni─ůdze wyp┼éacane b─Öd─ů w terminach:

4 maja - 31 maja 2010 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 30 listopada 2010 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

got├│wk─ů w kasie urz─Ödu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania si─Ö o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap─Ödowego zu┼╝ywanego do produkcji rolnej w 2010 roku.

W 2010 r. producent rolny mo┼╝e sk┼éada─ç do w├│jta, burmistrza (prezydenta miasta) w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce po┼éo┼╝enia grunt├│w b─Öd─ůcych w posiadaniu lub wsp├│┼éposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzier┼╝awcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap─Ödowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysoko┼Ťci limitu zwrotu okre┼Ťlonego na 2010 r., w dw├│ch terminach, tj.
a) od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. producent sk┼éada wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem) dokumentuj─ůcymi zakup oleju nap─Ödowego do produkcji rolnej w okresie od 1 wrze┼Ťnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,
b) od 1 wrze┼Ťnia 2010 r. do 30 wrze┼Ťnia 2010 r. producent sk┼éada wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzaj─ůcymi zakup oleju nap─Ödowego
do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.
Za producenta rolnego uznaje si─Ö osob─Ö fizyczn─ů, osob─Ö prawn─ů lub jednostk─Ö organizacyjn─ů
nie posiadaj─ůc─ů osobowo┼Ťci prawnej, b─Öd─ůc─ů posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepis├│w o podatku rolnym.
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepis├│w ustawy o podatku rolnym uwa┼╝a si─Ö obszar grunt├│w sklasyfikowanych w ewidencji grunt├│w i budynk├│w jako u┼╝ytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na u┼╝ytkach rolnych o powierzchni przekraczaj─ůcej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
z wyj─ůtkiem grunt├│w zaj─Ötych na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej innej ni┼╝ dzia┼éalno┼Ť─ç rolnicza.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi─ů przedmiot wsp├│┼éposiadania, zwrot podatku akcyzowego przys┼éuguje temu wsp├│┼éposiadaczowi, co do kt├│rego pozostali wsp├│┼éposiadacze wyrazili pisemn─ů zgod─Ö (zgoda b─Ödzie wyra┼╝ana we wniosku i nie dotyczy wsp├│┼éma┼é┼╝onk├│w).
W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru S─ůdowego do wniosku,
o kt├│rym mowa w pkt 1 za┼é─ůcza si─Ö odpis z tego rejestru.
Wz├│r wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap─Ödowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zosta┼é og┼éoszony w drodze rozporz─ůdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap─Ödowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. Nr 103, poz. 706) i jest r├│wnie┼╝ dost─Öpny na stronach internetowych urz─Öd├│w gmin, urz─Öd├│w wojew├│dzkich, o┼Ťrodk├│w doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a tak┼╝e udost─Öpniony w urz─Ödach gmin do kopiowania.
Faktura powinna spe┼énia─ç wymogi okre┼Ťlone w rozporz─ůdzeniu Ministra Finans├│w z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niekt├│rym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towar├│w i us┼éug, do kt├│rych nie maj─ů zastosowania zwolnienia od podatku od towar├│w i us┼éug (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). Kwot─Ö zwrotu podatku akcyzowego ustala si─Ö jako iloczyn ilo┼Ťci oleju nap─Ödowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikaj─ůcej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra okre┼Ťlonej w rozporz─ůdzeniu Rady Ministr├│w z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap─Ödowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1687), z tym, ┼╝e kwota zwrotu podatku nie mo┼╝e by─ç wy┼╝sza ni┼╝ kwota stanowi─ůca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju nap─Ödowego (0,85 z┼é/l), liczby 86 oraz powierzchni u┼╝ytk├│w rolnych b─Öd─ůcych w posiadaniu lub wsp├│┼éposiadaniu producenta rolnego, okre┼Ťlonej w ewidencji grunt├│w i budynk├│w wed┼éug stanu na dzie┼ä 1 kwietnia danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzgl─Ödnia si─Ö grunt├│w gospodarstw rolnych na kt├│rych zaprzestano produkcji rolnej oraz grunt├│w zaj─Ötych na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej innej ni┼╝ dzia┼éalno┼Ť─ç rolnicza w rozumieniu przepis├│w o podatku rolnym.
W├│jt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzj─Ö ustalaj─ůc─ů wysoko┼Ť─ç zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia wniosku.
Wyp┼éata kwoty zwrotu producentom rolnym nast─ůpi w terminie
od 4 maja 2010 r. do 31 maja 2010 r. na wnioski z┼éo┼╝one w pierwszym terminie i od 2 listopada 2010 r. do 30 listopada 2010 r. na wnioski z┼éo┼╝one w drugim terminie - got├│wk─ů w kasie urz─Ödu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.


Pobierz plik wniosku .pdf 240 KB ze strony >>
http://bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1752&LangId=0