PARLAMENTARNE
Dodane przez Administrator dnia
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21 października 2007r.I N F O R M A C J A
WÓJTA    GMINY    GRABOWIEC     z dnia  20  września 2007  roku

Na podstawie art. 32. ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.Nr 46 , poz 499 z 2001 r.  z późniejszymi   zmianami  )  oraz Uchwały Rady Gminy Nr.XXXIV/173/2002 r.  z dn. 09 sierpnia 2002 r. -  podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach , granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku    

 

Lp.

    Granice obwodów

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

1. 

 Cieszyn , Czechówka , Grabowiec , Hołużno, Siedlisko , Wolica Uchańska

         Grabowiec
Szkoła Podstawowa

tel. ( 084) 651-24-17

 

2.

 Bereść , Bronisławka , Dańczypol ,

Grabowiec Góra , Henrykówka , Rogów , Szczelatyn , Żurawlów

         Grabowiec   Gminny Ośrodek  Kultury
  tel.(084 ) 651-24-51

 

 3.

 

Grabowczyk , Ornatowice,  Ornatowice Kolonia , Skibice , Szystowice

       Ornatowice

Szkoła Podstawowa  tel. 502 646 294

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

 

4.

 

Majdan Tuczępski , Skomorochy Duże , Skomorochy Małe , Tuczępy ,              Wólka Tuczępska

          Tuczępy

  Szkoła  Podstawowa

tel. ( 084) 651 –22 –52

 

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 października 2007 roku  w godz. 6:00 - 20:00 
                         WÓJT - inż. Zdzisław  Koszel


ZARZĄDZENIE Nr 28 /2007
Wójta Gminy Grabowiec
z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .

 
Na podstawie art.48 ust.1,2 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacji Wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.Nr 46 ,poz. 499 z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje :

§ 1
Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku w składzie osobowym jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia .

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt
inż. Zdzisław Koszel
 
Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Grabowiec
z dn. 28.09.2007 r.
 
 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1. w Grabowcu .
1. Urszula Szerement
2. Edyta Lisiuk
3. Mirosława Panas
4. Lucyna Marnik
5. Anna Nowak
6. Zofia Misiura
7. Krystyna Mokrzecka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Grabowcu .
1. Ewa Zofia Wisniewska
2. Leszek Wójcicki
3. Anna Litwin
4. Barbara Fik
5. Jan Sabalski
6. Zofia Kostrubiec
7. Małgorzata Borsuk

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Ornatowicach .
1. Aneta Brzezińska
2. Aneta Lebiedowicz
3. Ewa Wiśniewska
4. Magdalena Kruk Czerwińska
5. Zofia Lipiak
6. Stanisław Zarek
7. Jerzy Kruk

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Tuczepach .
1. Krystyna Borkowska
2. Irena Wójcicka
3. Jarosław Kudyba
4. Hanna Pedowska
5. Karol Pedowski
6. Wiesław Orzechowski
7. Barbara Nowak


Wyniki wyborów w Gminie Grabowiec >> http://www.wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/062002.htm