FORMULARZE I DRUKI
Dodane przez Administrator dnia

WZORY INFORMACJI O GRUNTACH I DEKLARACJI NA PODATEK ROLNYWZORY INFORMACJI O LASACH I DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY
WZORY INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH ORAZ DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI