Rejestry i ewidencje
Dodane przez Administrator dnia

Wykaz rejestrów prowadzonych w Urzędzie Gminy Grabowiec

     * Rejestr uchwał Rady Gminy
    * Rejestr zarządzeń wójta
    * Rejestr skarg i wniosków
    * Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
    * Rejestr interpelacji i wniosków radnych
    * Rejestr stałych Komisji Rady Gminy
    * Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady
    * Rejestr jednostek pomocniczych Gminy
    * Rejestr ewidencji działalności gospodarczej