Sesje Rady Gminy
Dodane przez admin_ug dnia2018-2023TRANSMISJE - sesja radnych

Porz─ůdek Obrad
XV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 27 lutego 2020 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy GrabowiecPorz─ůdek Obrad
XIV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 17 stycznia 2019 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy GrabowiecPorz─ůdek Obrad
XIII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 30 grudnia 2019 r.  (godzina 10.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy GrabowiecPorz─ůdek Obrad
XII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 12 grudnia 2019 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy GrabowiecPorz─ůdek Obrad
XI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 29 października 2019 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy Grabowiec
Porz─ůdek Obrad
IX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 10 wrze┼Ťnia 2019 r.┬á (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy Grabowiec

Porz─ůdek Obrad
VIII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 28 czerwca 2019 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy Grabowiec
Porz─ůdek Obrad
VII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 10 maja 2019 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy Grabowiec
Porz─ůdek Obrad
VI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 29 marca 2019 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy Grabowiec

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grabowiec

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym┬á (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.)┬á i ┬ž 10 ust.13 Statutu Gminy Grabowiec┬á zwo┼éuj─Ö nadzwyczajn─ů Sesj─Ö Rady Gminy┬á VIII kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu  12 marca 2019 r. o godz. 9 w
Sali konferencyjnej Urz─Ödu Gminy Grabowiec.

Porz─ůdek Obrad
IV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 08 lutego 2019 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy Grabowiec

Porz─ůdek Obrad
III Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 28 grudnia 2018 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy GrabowiecPorz─ůdek Obrad
II Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 29 listopada 2018 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy GrabowiecPorz─ůdek Obrad
I Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 21 listopada 2018 r.  (godzina 10.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy Grabowiec2014-2018

Porz─ůdek Obrad
XXXVI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 18 października 2018 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy Grabowiec
Porz─ůdek Obrad
XXXV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 4 października 2018 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy Grabowiec

Porz─ůdek Obrad
XXXIV uroczystej Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 21 wrze┼Ťnia o godzinie 11.00 w Sali Zespo┼éu Szk├│┼é w Grabowcu

Porz─ůdek Obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 31 lipca 2018 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej Urz─Ödu Gminy Grabowiec

Porz─ůdek Obrad XXXII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 28 czerwca 2018 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej Urz─Ödu Gminy Grabowiec
Porz─ůdek Obrad XXXI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 25 maja 2018 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej Urz─Ödu Gminy Grabowiec
Porz─ůdek Obrad XXX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 22 marca 2018 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej Urz─Ödu Gminy Grabowiec


2017Porz─ůdek Obrad XXIX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 29 grudnia 2017 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej
Urz─Ödu Gminy Grabowiec
Porz─ůdek Obrad XXVII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 26 pa┼║dziernika 2017 r. (godzina 9.00)
w Urz─Ödzie Gminy Grabowiec

Porz─ůdek Obrad XXVI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 12 pa┼║dziernika 2017 r. (godzina 9.00)
w Urz─Ödzie Gminy Grabowiec

Porz─ůdek Obrad XXV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 25 sierpnia 2017 r. (godzina 9.00)
w Gminnym O┼Ťrodku Kultury w GrabowcuPorz─ůdek Obrad XXIV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 27 czerwca 2017 r. (godzina 9.00)

 


 2016

Porz─ůdek Obrad XX Sesji Rady Gminy Grabowiec w dniu 29 grudnia 2016 r. (godzina 9.00)
Porz─ůdek Obrad XIV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 4 maja 2016 r. o godz. 9.00


 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocno┼Ťci obrad.

 3. Przyj─Öcie porz─ůdku obrad.

 4. Zapytania i interpelacje.

 5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 6. Informacja W├│jta Gminy z bie┼╝─ůcej dzia┼éalno┼Ťci mi─Ödzy sesjami.

 7. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie wyra┼╝enia zgody na zamian─Ö nieruchomo┼Ťci.

 8. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie uchwalenia regulaminu okre┼Ťlaj─ůcego wysoko┼Ť─ç stawek i szczeg├│┼éowe warunki przyznawania dodatk├│w do wynagrodzenia zasadniczego, szczeg├│┼éowe warunki obliczania i wyp┼éacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora┼║nych zast─Öpstw i innych ┼Ťwiadcze┼ä dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szko┼éach prowadzonych przez Gmin─Ö Grabowiec

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowcu.

 11. Sprawy bie┼╝─ůce.

 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 13. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Grabowiec.


 

Sesje Rady Gminy Grabowiec 
w kadencji 2010 - 2014


Porz─ůdek Obrad IX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 22 wrze┼Ťnia 2011 r. o godz. 900

1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocno┼Ťci obrad.
3. Przyj─Öcie porz─ůdku obrad.
4. Zapytania i interpelacje.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Informacja W├│jta Gminy z bie┼╝─ůcej dzia┼éalno┼Ťci mi─Ödzy sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok.
8. Sprawy bie┼╝─ůce.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
10. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Grabowiec.


PORZ─äDEK OBRAD VII SESJI RADY GMINY GRABOWIEC
w dniu 16 czerwca 2011 r.

1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocno┼Ťci obrad.
3. Przyj─Öcie porz─ůdku obrad.
4. Informacja Dyrektora Zarz─ůdu Dr├│g Powiatowych w Zamo┼Ťciu o planach w zakresie remont├│w i utrzymania dr├│g powiatowych na terenie gminy.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Informacja W├│jta Gminy z bie┼╝─ůcej dzia┼éalno┼Ťci mi─Ödzy sesjami.
8. Zapoznanie z nast─Öpuj─ůcymi dokumentami:
- sprawozdanie z wykonania bud┼╝etu za 2010 rok,
- sprawozdanie finansowe,
- uchwa┼éa Nr 19/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 kwietnia br. w sprawie pozytywnej opinii dotycz─ůcej przed┼éo┼╝onego rocznego sprawozdania z wykonania bud┼╝etu gminy za 2010 rok,
- informacja o stanie mienia jednostki samorz─ůdu terytorialnego,
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowiec o wykonaniu bud┼╝etu gminy za 2010 rok,
- uchwała Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej z dnia 18 maja 2011 r., w sprawie opinii do wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
- uchwała Nr 24/20011 RIO z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w Grabowcu o udzielenie absolutorium. 
9. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Grabowiec z wykonania budżetu za 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
12. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie ustalenia op┼éat za ┼Ťwiadczenia udzielane przez Przedszkole Samorz─ůdowe Zespo┼éu Szk├│┼é im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.
13. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie powo┼éania Zespo┼éu , kt├│ry przedstawia Radzie Gminy na sesji swoj─ů opini─Ö o zg┼éoszonych kandydatach na ┼éawnik├│w.
14. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie przyj─Öcia rocznego programu wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz podmiotami o kt├│rych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i wolontariacie.
15. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamo┼Ťcia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok.
17. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie okre┼Ťlenia zakresu i formy o przebiegu wykonania bud┼╝etu gminy informacji o kszta┼étowaniu si─Ö wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze p├│┼érocze.
18. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie przyst─ůpienia do zmiany w studium uwarunkowa┼ä i kierunk├│w zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.
19. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie przyst─ůpienia do sporz─ůdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.┬á
20. Sprawy bie┼╝─ůce.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

22. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Grabowiec.

Podpisa┼é: Ryszard Sitarczuk - Przewodnicz─ůcy Rady Gminy

 


Porz─ůdek Obrad VI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 26 kwietnia 2011 r.


1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocno┼Ťci obrad.
3. Przyj─Öcie porz─ůdku obrad.
4. Informacja o planach inwestycyjnych na terenie gminy w zakresie energii odnawialnej.
5. Zapytania i interpelacje .
6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Informacja W├│jta Gminy z bie┼╝─ůcej dzia┼éalno┼Ťci mi─Ödzy sesjami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok.
9. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Grabowcu.
10. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie przyst─ůpienia do zmiany w studium uwarunkowa┼ä┬á
i kierunk├│w zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
12. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie przyj─Öcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy Grabowiec.
13. Wyb├│r Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy Grabowiec.
14. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy Grabowiec.
15. Sprawy bie┼╝─ůce.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
17. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Grabowiec.


Porz─ůdek Obrad V Sesji┬á
Rady Gminy Grabowiec w dniu 24 marca 2011 r.

 

1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocno┼Ťci obrad.
3. Przyj─Öcie porz─ůdku obrad.
4. Zapytania i interpelacje .
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Informacja W├│jta Gminy z bie┼╝─ůcej dzia┼éalno┼Ťci mi─Ödzy sesjami.
7. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie wyra┼╝enia zgody na wyodr─Öbnienie w bud┼╝ecie gminy ┼Ťrodk├│w stanowi─ůcych fundusz so┼éecki.
8. Sprawozdanie z dzia┼éalno┼Ťci Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Grabowcu za 2010 rok.
9. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazw─ů ÔÇ×Centrum Aktywizacji Lokalnej w Gminie GrabowiecÔÇŁ .
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grabowcu.
11. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamo┼Ťcia.
12. Podjecie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok.
13. Podjecie uchwa┼éy w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XL/210/10 Rady Gminy Grabowiec w sprawie przyj─Öcia gminnego programu profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych na 2011 rok.
14. Sprawy bie┼╝─ůce.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
16. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Grabowiec.

Ryszard Sitarczuk - Przewodniczacy Rady Gminy


 

 

Porz─ůdek Obrad IV Sesji Rady Gminy Grabowiec

w dniu 17 lutego 2011 r. 

1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocno┼Ťci obrad.
3. Przyj─Öcie porz─ůdku obrad.
4. Zapytania i interpelacje .
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Informacja W├│jta Gminy z bie┼╝─ůcej dzia┼éalno┼Ťci mi─Ödzy sesjami.
7. Przedstawienie Uchwał RIO w sprawie:
- opinii dotycz─ůcej projektu uchwa┼éy bud┼╝etowej na 2011 rok Gminy Grabowiec,
- opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa┼éy bud┼╝etowej Gminy Grabowiec,
- opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej przedłożonej przez Gminę Grabowiec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grabowiec na lata 2011-2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
11. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie przyst─ůpienia do zmiany w studium uwarunkowa┼ä i kierunk├│w zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.
12. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie przyst─ůpienia do sporz─ůdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok. 
14. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie okre┼Ťlenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarz─ůdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie, akt├│w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci statutowej tych organizacji.
15. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie delegowania dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Zamojsko- Roztocza┼äskiego Zwi─ůzku Gmin.
16. Sprawy bie┼╝─ůce.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
18. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy.

Ryszard Sitarczuk - Przewodnicz─ůcy Rady Gminy


Pierwsza po wyborach sesja Rady Gminy Grabowiec
w kadencji 2010-2014

Na podstawie art.20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z p├│┼║n. zm.) zwo┼éuj─Ö I sesj─Ö Rady Gminy Grabowiec w dniu 29 listopada 2010 roku.
(poniedzia┼éek) o godzinie 9 w sali konferencyjnej Urz─Ödu Gminy Grabowiec , przy ulicy Rynek 3. Proponowany porz─ůdek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno┼Ťci obrad.
2. Wr─Öczenie za┼Ťwiadcze┼ä radnym.
3. Ślubowanie radnych.
4. Ustalenie porz─ůdku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków.
6. Wyb├│r Przewodnicz─ůcego Rady Gminy Grabowiec:

1) zg┼éaszanie kandydat├│w na funkcj─Ö Przewodnicz─ůcego Rady Gminy
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) przyj─Öcie Regulaminu wyboru Przewodnicz─ůcego Rady Gminy,
4) prezentacja (wyst─ůpienia) kandydat├│w,
5) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
6) podj─Öcie uchwa┼éy stwierdzaj─ůcej wyb├│r.

7. Przej─Öcie przez Przewodnicz─ůcego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
8. Wyb├│r Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy:

1) zg┼éaszanie kandydat├│w na funkcje Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy,
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) przyj─Öcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy,
4) prezentacja (wyst─ůpienia) kandydat├│w,
5) przeprowadzenie głosowania,
6) podj─Öcie uchwa┼éy stwierdzaj─ůcej wyb├│r.

9. Wybór Korni sj i stałych.
10. Interpelacje radnych Rady Gminy.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawy r├│┼╝ne
13. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Grabowiec.Jadwiga Pijajko
Przewodnicz─ůcy Rady Gminy
w kadencji 2006-2010