2,812,024 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Telefony alarmowe do OSP Grabowiec, Grabowiec-Góra i Ornatowice - plik pdf

Telefony alarmowe >>>

Oddziały Związku OSP RP >>

Strony internetowe Pańswowej Straży Pozarnej:

http://www.straz.gov.pl/page/index.php
http://www.kwpsp.lublin.pl/
http://www.straz.zamosc.pl/component/option,com_frontpage/Itemid,1/


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE NA TERENIE GMINY GRABOWIEC

Kadencja 2016-2021


1. OSP Grabowiec


Telefon alarmowy: 502290457
Siedziba: ul. 700-lecia 2, 22-425 Grabowiec

NIP: 922-24-10-401
REGON: 950437543
KRS: 0000044688
ROR:PBS Zamość O/Grabowiec
16 9644 1020 2006 2000 1313 0001

 

Zarząd:

Prezes: Bednarczyk Mirosław - 608 825 349
Wiceprezes-Naczelnik: Billewicz Wiesław
Wiceprezes: Boczkowski Marcin
Skarbnik: Skóra Adam 
Sekretarz: Boczkowski Piotr

 

 2. OSP Grabowiec-Góra
Telefon alarmowy: 502290458
Siedziba: Grabowiec-Góra 25, 22-425 Grabowiec
NIP: 922 268 00 75
REGON: 951 080 209
KRS: 0000044717
ROR:PBS Zamość O/Grabowiec:
06 9644 1020 2006 2000 1430 0001

Zarząd:

Prezes: Gąska Mirosław - 502 290 458 
Wiceprezes-Naczelnik: Smoła Henryk 
Zastępca Naczelnika: Orzechowski Kamil
Sekretarz:Sołopa Edward 
Skarbnik: Surma Marian3. OSP Ornatowice

Telefon alarmowy: 502290461

REGON: 951 080 244
KRS: 0000044700


Zarząd

Prezes: Gruszka Andrzej - 514 692 542
Wiceprezes-Naczelnik: Wójcik Krzysztof
Zastępca Naczelnika:  Greniuk Stanisław  
Sekretarz: Krygiel Karol
Skarbnik: Wójcik Zbigniew
Członek: Popek Piotr

 


4. OSP Tuczępy

Telefon alarmowy: 501766033
Siedziba: Tuczępy 3, 22-425 Grabowiec
NIP: 922 304 86 23
REGON: 951 080 280
KRS: 0000044615
ROR:PBS Zamość O/Grabowiec:
06 9644 1020 2006 2000 2147 0001


Zarząd

Prezes: Radelczuk Michał - 84 643 70 66 
Wiceprezes-Naczelnik: Błażucki Łukasz
Sekretarz: Skrzypek Piotr
Skarbnik: Siedlecki Piotr
Gospodarz: Kaczmarczyk Piotr

 

 

5. OSP Bereść

Siedziba: Bereść 18, 22-425 Grabowiec
REGON: 951 080 215
KRS: 0000078102Zarząd

Prezes: Greniuk Bogusław - 516 217 383
Wiceprezes-Naczelnik: Koczułap Stanisław
Zastępca Naczelnika: Krauze Marcin
Sekretarz: Kulik Wiesław
Skarbnik: Droździel Zenon
Gospodarz: Koczułap Marcin

 

 


6. OSP Cieszyn

Siedziba: Cieszyn 45, 22-425 Grabowiec
REGON: 951 080 221
KRS: 0000078269Zarząd

Prezes: Juszczak Włodzimierz - 84 641 93 67
Wiceprezes-Naczelnik: Worożbit Alfred
Sekretarz: Groszek Kamil
Skarbnik: Sochan Czesław

 

 


7. OSP Henrykówka

Siedziba: Henrykówka 11, 22-425 Grabowiec
REGON: 951 080 327
KRS: 0000077900Zarząd

Prezes: Referda Grzegorz - 507 051 835
Wiceprezes-Naczelnik: Łącz Ryszard
Sekretarz: Danilczuk Stanisław
Skarbnik: Buczak Jan
Gospodarz: Referda Grzegorz

 

 


8. OSP Majdan Tuczępski

Siedziba: Majdan Tuczępski 25, 22-425 Grabowiec
NIP: 922 249 65 78
REGON: 951 067 663
KRS: 0000078016Zarząd

Prezes: Adamczuk Mieczysław - 606 388 246
Wiceprezes-Naczelnik: Moskwa Łukasz
Wiceprezes: Gątarz Robert
Zastępca Naczelnika: Chmiel Andrzej
Sekretarz: Ryńko Grzegorz
Skarbnik: Adamczuk Marcin
Gospodarz: Psztyć Dariusz

 

 


9. OSP Rogów

Siedziba: Rogów 6, 22-425 Grabowiec
REGON: 951 080 190
KRS: 0000055459Zarząd

Prezes: Tomasz Rodź - 504 972 296
Wiceprezes-Naczelnik: Horodyński Andrzej
Wiceprezes: Kołacz Wojciech
Zastępca Naczelnika: Koszuta Stanisław
Sekretarz: Gmitrowicz Mariusz
Skarbnik: Rodź Tomasz
Gospodarz: Tryniecki Piotr

 

 


10. OSP Skomorochy Duże

Siedziba: Skomorochy Duże 26, 22-425 Grabowiec
NIP: 922 305 26 36
REGON: 951 080 304
KRS: 0000044670Zarząd

Prezes: Krajewski Marian - 603 961 349
Wiceprezes-Naczelnik: Chuszcz Jerzy
Wiceprezes: Adamczuk Edward
Zastępca Naczelnika: Adamczuk Edward
Sekretarz: Misura Henryk
Skarbnik: Badach Kazimierz
Gospodarz: Luchowski Patryk
Kronikarz: Adamczuk Stanisław

 

 

11. OSP Skomorochy Małe

Siedziba: Skomorochy Małe 7, 22-425 Grabowiec
REGON: 951 080 310
KRS: 0000078008Zarząd

Prezes: Zarek Stanisław - 512 212 809
Wiceprezes-Naczelnik: Błaszczuk Dariusz
Sekretarz: Derkacz Andrzej
Skarbnik: Dzięgiel Wojciech
Gospodarz: Kostrubiec Krzysztof

 

 

12. OSP Szystowice

Siedziba: Szystowice 9, 22-425 Grabowiec
REGON: 951 080 273
Zarząd

Prezes: Buczak Stanisław - 510 537 738
Wiceprezes-Naczelnik: Jaroszyński Marek
Zastępca Naczelnika: Dzięgiel Andrzej
Sekretarz: Buczak Marian
Skarbnik: Siwieczka Henryk
Gospodarz: Jaroszyński Marek
Kronikarz: Kozieł Mieczysław

 

 

13. OSP Wolica Uchańska

Siedziba: Wolica Uchańska 41, 22-425 Grabowiec
NIP: 922 267 81 22
REGON: 951 080 296
KRS: 0000077772Zarząd

Prezes: Tatys Krzysztof - 609 581 299
Wiceprezes-Naczelnik: Bałanda Sławomir
Sekretarz: Daniluk Radosław
Skarbnik: Bałabuch Eugeniusz

 

 

14. OSP Wólka Tuczępska

Siedziba: Wólka Tuczępska 11,  22-425 Grabowiec
REGON: 951 080 267
KRS: 0000077928Zarząd

Prezes: Lachowski Tadeusz - 694 631 371
Wiceprezes-Naczelnik: Popek Bartosz
Sekretarz: Świętoniewski Mariusz
Skarbnik: Paluch Zbigniew

 

 

15. OSP Żurawlów

Siedziba: Żurawlów 23,  22-425 Grabowiec
REGON: 951 080 250
KRS: 0000078163Zarząd

Prezes: Bodziacki Paweł - 721 322 858
Wiceprezes-Naczelnik: Jabłoński Emil
Sekretarz: Bernard Marek
Skarbnik: Makuch Marek

 

 


ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ODDZIAŁ GMINNY W GRABOWCU

KADENCJA 2016-2020


Telefon: 846512466, Fax: 846512447, E-mail: gmina@grabowiec.pl ,

grabowiec@poczta.zosprp.pl

Siedziba: ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec


ZARZĄD

p.o. Prezesa: Krzysztof Kostrubiec
Komendant Gminny: Bednarczyk Mirosław
I Wiceprezes: Kostrubiec Krzysztof
II Wiceprezes: Tatys Krzysztof
Sekretarz: Bobczuk Artur
Skarbnik: Billewicz Wiesław
Członek prezydium: Adamczuk Mieczysław
Członek zarządu: Boczkowski Piotr
Członek zarządu: Buczak Władysław
Członek zarządu: Gąska Mirosław
Członek zarządu: Greniuk Bogusław
Członek zarządu: Gruszka Andrzej
Członek zarządu: Jabłoński Emil
Członek zarządu: Jaroszyński Marek
Członek zarządu: Juszczak Włodzimierz
Członek zarządu: Krajewski Marian
Członek zarządu: Lachowski Tadeusz
Członek zarządu: Moskwa Łukasz
Członek zarządu: Radelczuk Michał
Członek zarządu: Rodź Tomasz
Członek zarządu: Stanibuła Ryszard


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Popek Bartosz

Wiceprzewodniczący: Sołopa Edward

Sekretarz: Wójciuk KrzysztofCZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO W ZAMOŚCIU: Krzysztof Kostrubiec

 Tel. do ZOG OSP RP - 84 651 24 66

 

Archiwum

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.15