2,158,616 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
PARLAMENTARNE
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21 października 2007r.I N F O R M A C J A
WÓJTA    GMINY    GRABOWIEC     z dnia  20  września 2007  roku

Na podstawie art. 32. ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.Nr 46 , poz 499 z 2001 r.  z późniejszymi   zmianami  )  oraz Uchwały Rady Gminy Nr.XXXIV/173/2002 r.  z dn. 09 sierpnia 2002 r. -  podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach , granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku    

 

Lp.

    Granice obwodów

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

1. 

 Cieszyn , Czechówka , Grabowiec , Hołużno, Siedlisko , Wolica Uchańska

         Grabowiec
Szkoła Podstawowa

tel. ( 084) 651-24-17

 

2.

 Bereść , Bronisławka , Dańczypol ,

Grabowiec Góra , Henrykówka , Rogów , Szczelatyn , Żurawlów

         Grabowiec   Gminny Ośrodek  Kultury
  tel.(084 ) 651-24-51

 

 3.

 

Grabowczyk , Ornatowice,  Ornatowice Kolonia , Skibice , Szystowice

       Ornatowice

Szkoła Podstawowa  tel. 502 646 294

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

 

4.

 

Majdan Tuczępski , Skomorochy Duże , Skomorochy Małe , Tuczępy ,              Wólka Tuczępska

          Tuczępy

  Szkoła  Podstawowa

tel. ( 084) 651 –22 –52

 

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 października 2007 roku  w godz. 6:00 - 20:00 
                         WÓJT - inż. Zdzisław  Koszel


ZARZĄDZENIE Nr 28 /2007
Wójta Gminy Grabowiec
z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .

 
Na podstawie art.48 ust.1,2 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacji Wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.Nr 46 ,poz. 499 z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje :

§ 1
Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku w składzie osobowym jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia .

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt
inż. Zdzisław Koszel
 
Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Grabowiec
z dn. 28.09.2007 r.
 
 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1. w Grabowcu .
1. Urszula Szerement
2. Edyta Lisiuk
3. Mirosława Panas
4. Lucyna Marnik
5. Anna Nowak
6. Zofia Misiura
7. Krystyna Mokrzecka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Grabowcu .
1. Ewa Zofia Wisniewska
2. Leszek Wójcicki
3. Anna Litwin
4. Barbara Fik
5. Jan Sabalski
6. Zofia Kostrubiec
7. Małgorzata Borsuk

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Ornatowicach .
1. Aneta Brzezińska
2. Aneta Lebiedowicz
3. Ewa Wiśniewska
4. Magdalena Kruk Czerwińska
5. Zofia Lipiak
6. Stanisław Zarek
7. Jerzy Kruk

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Tuczepach .
1. Krystyna Borkowska
2. Irena Wójcicka
3. Jarosław Kudyba
4. Hanna Pedowska
5. Karol Pedowski
6. Wiesław Orzechowski
7. Barbara Nowak


Wyniki wyborów w Gminie Grabowiec >> http://www.wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/062002.htm

 

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.03