2,877,854 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
OPŁATY I PODATKI


Ustawy podatkowe >>


Formularze i drukiOPŁATY I PODATKI LOKALNE 
(obowiazują w 2016 r.)


UCHWAŁA NR X/39/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa


UCHWAŁA NR X/40/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Grabowiec na rok 2016


UCHWAŁA NR X/41/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.


UCHWAŁA NR X/42/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016


UCHWAŁA NR X/43/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR X/49/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • załącznik 1

 • załącznik 2

 • załącznik 3

 • załącznik 4

 • załącznik 5

 • załącznik 6

 • załącznik 7

 • załącznik 8

 • załącznik 9

 • załącznik 10

 • załącznik 11

 • załącznik 12
 • OPŁATY I PODATKI LOKALNE 
  (obowiazują w 2011 r.)


  Uchwała Nr XL/207/2010 Rady Gminy Grabowiec
  z dnia 9 listopada 2010r.
  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.


  Uchwała Nr XL/206/2010 Rady Gminy Grabowiec
  z dnia 9 listopada 2010r.
  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.


  Uchwała Nr XL/205/2010 Rady Gminy Grabowiec 
  z dnia 9 listopada 2010r.
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Grabowiec na rok 2011.


  Uchwała Nr X/47/2011 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

  FINANSE GMINY
  Budżet Gminy
  WPF
  Majątek Gminy
  Planowane zadania gospod.
  Dług Publiczny
  Pomoc publiczna
  Uzyskane dopłaty
  Dotacje Unii Europejskiej
  Sprawozdanie finansowe
  PRAWO LOKALNE
  Akty prawa miejscowego
  Zarządzenia Wójta
  Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
  Opłaty i podatki
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
  Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
  Ogłoszenia 2019-2020
  Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

  Archiwum
  Gospodarka Odpadami
  Informacje
  Deklaracja
  Harmonogram
  Osiągnięte wskaźniki
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
  DZIAŁ OGŁOSZEŃ
  Ogłoszenia
  Obwieszczenia
  Interpelacje
  Decyzje
  Opinie
  Petycje
  Nabór pracowników
  Archiwum ogłoszeń
  Zgromadzenia publiczne
  PORADNIK INTERESANTA
  Informacje nieudostepnione
  Formularze i druki
  Przepisy samorządowe
  Kodeks postęp. admistr.
  Rządowe Centrum Legislacji
  Przydatne linki

  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Podstawa prawna
  Oświadczenia za 2008
  Oświadczenia za 2009
  Oświadczenia za 2010
  Oświadczenia za 2011
  Oświadczenia za 2012
  Oświadczenia za 2013
  Oświadczenia za 2014
  Oświadczenia za 2015
  Oświadczenia za 2016
  Oświadczenia za 2017
  Oświadczenia za 2018
  Oświadczenia za 2019

  DO POBRANIA
  Oświadczenie - RADNY doc
  Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
  Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
  O BIULETYNIE
  O Biuletynie
  Instrukcja obsługi
  Redakcja
  Rejestr zmain
  WYBORY
  Wybory Prezydenta RP 2020
  Wybory do Sejmu i Senatu
  Eurowybory - 2019
  Samorządowe 2018
  Samorządowe - 2006
  Parlamentarne - 2007
  Eurowybory -2009
  Prezydenta RP-2010
  Samorządowe-2010
  Parlamentarne-2011
  Uzupełniające-2012
  Uzupełniające-2013
  Eurowybory -2014
  Samorządowe-2014
  Prezydenta RP-2015
  Samorządowe - 2006
  Referendum 2015
  OPINIE RIO
  OPINIE 2020
  OPINIE 2019
  OPINIE 2018
  OPINIE 2017
  OPINIE 2016
  OPINIE 2015
  OPINIE 2014
  OPINIE 2013
  OPINIE 2012
  Prawo
   

  Sejm RP - Prawo
  --------------------------

  www.lex.com.pl
  ---------------------------

  Internetowy System Aktów Prawnych
  ---------------------------
  Rządowe Centrum Legislacji
  ------------------------------

  Gazeta Prawna
  ------------------------------

  ------------------------------

  Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
  Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
  Administrator: gmina@grabowiec.pl
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
  Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
  Wygenerowano w sekund: 0.05