2,813,181 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Zast─Öpca W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

ZMIANY

Uchwała VI/26/2015 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
Uzasadnienie do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
za┼é─ůczniki do w/w uchwa┼éy - pobierzUchwała VI/25/2015 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
Uzasadnienie do uchwały nr VI/25/2015 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
za┼é─ůczniki do w/w uchwa┼éy - pobierz 

Uchwała Nr XXX/142/2009 Rady Gminy Grabowiec, z dnia 14 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec dla obszaru po┼éo┼╝onego w miejscowo┼Ťci Grabowiec. - wi─Öcej >>
Uchwała Nr XXX/143/2009 Rady Gminy Grabowiec, z dnia 14 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec dla obszar├│w po┼éo┼╝onych w miejscowo┼Ťciach: Bronis┼éawka,┬á┬á┬á Ornatowice i Grabowiec G├│ra. - wi─Öcej >>

Załaczniki do w/w uchwał >> paczka RAR

CZ─ś┼Ü─ć GRAFICZNA PZPG >>

UCHWAŁA Nr III/21/02
RADY  GMINY GRABOWIEC
z dnia  31 grudnia  2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z p├│┼║niejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z p├│┼║niejszymi zmianami),┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á w zwi─ůzku z uchwa┼é─ů Nr XXX/150/2001 Rady Gminy Grabowiec z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie przyst─ůpienia do opracowania miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec - uchwala si─Ö, co nast─Öpuje:

Rozdział 1
Przepisy wprowadzaj─ůce

┬ž 1
1.┬áUchwala si─Ö miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gra-bowiec obejmuj─ůcy obszar znajduj─ůcy si─Ö w jej granicach administracyjnych.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przedstawiony jest w po-staci:
´Çş┬áustale┼ä planu stanowi─ůcych tre┼Ť─ç niniejszej uchwa┼éy,
´Çş┬árysunku planu w skali 1 : 10 000 b─Öd─ůcego za┼é─ůcznikiem nr 1 do niniejszej uchwa┼éy.
┬ž 2
1.┬áPrzedmiotem ustale┼ä planu wymienionego w ┬ž 1 jest:
´Çş┬áprzeznaczenie teren├│w wraz z liniami rozgraniczaj─ůcymi te tereny,
´Çş┬áwarunki zabudowy i zagospodarowania teren├│w i obiekt├│w, w tym pod-legaj─ůcych ochronie,
´Çş┬ázasady obs┼éugi w zakresie infrastruktury technicznej.
2.┬áOpracowanie planistyczne okre┼Ťla podzia┼é obszaru gminy na jednostki struk-turalne wg za┼é─ůczonego schematu:
´Çş┬ájednostka ÔÇťAÔÇŁ obejmuj─ůca miejscowo┼Ť─ç Grabowiec oraz cz─Ö┼Ťci so┼éectw: Grabowiec G├│ra, Bronis┼éawka i Da┼äczypol;
´Çş┬ájednostka ÔÇťBÔÇŁ obejmuj─ůca so┼éectwa: Grabowiec i Szczelatyn oraz so┼éec-twa: Skomorochy Du┼╝e, Skomorochy Ma┼ée, Tucz─Öpy, Majdan Tucz─Öpski i W├│lka Tucz─Öpska;
´Çş┬ájednostka ÔÇťCÔÇŁ obejmuj─ůca cz─Ö┼Ťci so┼éectw: Grabowiec, Da┼äczypol, Broni-s┼éawka oraz so┼éectwa Czech├│wka, Ho┼éu┼╝no, Ornatowice, Skibice, Gra-bowczyk, Szystowice, Henryk├│wka;
´Çş┬ájednostka ÔÇťDÔÇŁ obejmuj─ůca cz─Ö┼Ť─ç so┼éectwa Grabowiec G├│ra i so┼éectwo Bere┼Ť─ç;
´Çş┬ájednostka ÔÇťEÔÇŁ obejmuj─ůca so┼éectwa: Rog├│w, Szczelatyn, ┼╗urawl├│w, Cie-szyn, Wolica Ucha┼äska i Siedlisko.
3.┬áOkre┼Ťla si─Ö generalne zasady kompozycji przestrzennej obszaru gminy:
´Çş┬ázr├│wnowa┼╝ony rozw├│j obszar├│w wiejskich, z koncentracj─ů w rejonie o┼Ťrodka gminnego - docelowa liczba ludno┼Ťci gminy ok. 5 400 miesz-ka┼äc├│w ┬▒ 5 %,
´Çş┬ározw├│j miejscowo┼Ťci gminnej Grabowiec, jako o┼Ťrodka obs┼éugi miesz-ka┼äc├│w gminy oraz lokalizacji centrum informacyjnego obs┼éugi turystyki i rekreacji zwi─ůzanych z obs┼éug─ů turystyczno - wypoczynkow─ů ruchu mi─Ödzynarodowego trasy Zamo┼Ť─ç - Hrubiesz├│w - Zosin i trasami Che┼ém - Wojs┼éawice - Grabowiec oraz Zamo┼Ť─ç - Hrubiesz├│w; docelowa liczba ludno┼Ťci miejscowo┼Ťci gminnej (o┼Ťrodka gminnego) - 1200-1500 miesz-ka┼äc├│w.

Rozdział 2
Ustalenia og├│lne

┬ž 3
Środowisko przyrodnicze
1.┬á Obszary, obiekty┬á -┬á obj─Öte i proponowane do obj─Öcia ochron─ů prawn─ů:
1)┬áSkierbieszowski Park Krajobrazowy o pow. 25 830 ha powo┼éany Rozpo-rz─ůdzeniem Nr 9 Wojewody Zamojskiego z dnia 23 stycznia 1995 r. (Dz. Urz.Woj. Zamojskiego Nr 2 poz. 25) w celu ochrony warto┼Ťci przyrodni-czych i kulturowych na cz─Ö┼Ťci obszar├│w gmin: Grabowiec, Mi─ůczyn, Izbica, Sitno, Skierbiesz├│w i Stary Zamo┼Ť─ç - wymagane jest opracowanie planu ochrony parku krajobrazowego.
Skierbieszowski Park Krajobrazowy jest obszarem, gdzie prowadzi si─Ö go-spodark─Ö roln─ů i le┼Ťn─ů z uwzgl─Ödnieniem warunk├│w ustalonych w cyto-wanym rozporz─ůdzeniu.
Uwzgl─Ödniaj─ůc wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, SPK nie mo┼╝e by─ç terenem:
- lokalizacji zak┼éad├│w przemys┼éowych, szczeg├│lnie uci─ů┼╝liwych dla┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á
┼Ťrodowiska oraz bez┼Ťci├│┼ékowych ferm hodowli zwierz─ůt i ┼Ťcio┼ékowych┬á
powy┼╝ej 500 sztuk du┼╝ych,
- dokonywania zmian stosunk├│w wodnych szkodz─ůcym chronionym
ekosystemom oraz poboru w├│d w ilo┼Ťciach przekraczaj─ůcych zasoby
dyspozycyjne,
- wycinania zadrzewie┼ä i zakrzacze┼ä ┼Ťr├│dpolnych i ┼Ťr├│d┼é─ůkowych,
- wypalania ro┼Ťlinno┼Ťci,
- odprowadzania ┼Ťciek├│w nieoczyszczonych do w├│d powierzchniowych,
- eksploatacji surowc├│w mineralnych na skal─Ö przemys┼éow─ů,
- prowadzenia nowych mi─Ödzyregionalnych ci─ůg├│w infrastruktury
technicznej, a w szczeg├│lno┼Ťci linii energetycznych wysokiego napi─Öcia┬á
> 110 kV,
- prowadzenia napowietrznych ci─ůg├│w ciep┼éowniczych,
- niszczenia i ograniczania powierzchni zespo┼é├│w b─ůd┼║ zmniejszania
walor├│w interesuj─ůcych zespo┼é├│w ro┼Ťlinnych oraz stanowisk rzadkich
gatunk├│w ro┼Ťlin i zwierz─ůt,
i ograniczenia:
- poboru w├│d podziemnych do cel├│w przemys┼éowych za wyj─ůtkiem
przetw├│rstwa rolno - spo┼╝ywczego,
- sk┼éadowania odpad├│w komunalnych i przemys┼éowych za wyj─ůtkiem
wiejskich punkt├│w gromadzenia odpad├│w,
- eksploatacji surowc├│w za wyj─ůtkiem potrzeb lokalnych.
Ograniczenia maj─ů na celu zachowanie unikalnych walor├│w przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

2)┬áGrabowiecko - Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony┬á┬á┬á┬á┬á┬á Rozporz─ůdzeniem Nr 51 Wojewody Che┼émskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Che┼émskiego Nr 10 poz. 87 z dnia 29 czerwca 1998 r.). Integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů Obszaru jest cz─Ö┼Ť─ç otuliny Skierbieszowskie-go Parku Krajobrazowego i otulina Strzeleckiego Parku Krajobrazowego.
Walory i zagro┼╝enia:
a)  bardzo silne i silne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych
w obr─Öbie projektowanego obszaru ochronnego zbiornika w├│d
podziemnych GZWP nr 407,
b)┬á du┼╝a g─Östo┼Ť─ç ┼║r├│de┼é w obr─Öbie projektowanej zlewni chronionej,
c)┬á wysokie walory ┼Ťrodowiska przyrodniczego:
- położenie w obrębie krajowego węzła ekologicznego 22K
sieci ECONET,
- rezerwaty ÔÇťRog├│wÔÇŁ i ÔÇťWygon GrabowieckiÔÇŁ b─Öd─ůce ostojami
europejskimi w sieci CORIN,
- rezerwat ÔÇťRog├│wÔÇŁ spe┼éniaj─ůcy kryterium gatunkowe sieci
NATURA 2000,
- przechodzenie regionalnych korytarzy le┼Ťnych i kserotermicznych
dla flory i fauny.

W zwi─ůzku z podobie┼ästwem walor├│w i zagro┼╝e┼ä, prawie ca┼éy obszar gminy Grabowiec z wyj─ůtkiem obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowe-go w planie zagospodarowania przestrzennego woj. lubelskiego postulowa-ny jest w┼é─ůczenia do Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Do czasu ustanowienia G-S OChK, wymieniony obszar powi-nien by─ç objety ochron─ů planistyczn─ů z zaleceniami, jak dla OChK.

3) Rezerwaty przyrody:
- Rog├│w - ÔÇťRog├│wÔÇŁ- pow. 0,95 ha, powo┼éany Zarz─ůdzeniem MLiPD
z dnia 13 pa┼║dziernika 1965 r. (MP Nr 65, poz. 373)
- Grabowiec G├│ra - ÔÇťWygon GrabowieckiÔÇŁ - pow. 6,38 ha, powo┼éany
Zarz─ůdzeniem MO┼ÜZNiL z dnia 11 grudnia 1995 r.┬á┬á┬á┬á(MP Nr 5 poz. 62)
Na terenie rezerwat├│w zabrania si─Ö:
- zmienia─ç obecn─ů form─Ö u┼╝ytkowania terenu,
- wydobywania torfu, gleby i ┼Ťci├│┼éki,
- zanieczyszczania w├│d,
- składowania odpadów
Wymagane opracowanie plan├│w ochrony rezerwat├│w.

4) Pomniki przyrody
a) ustanowione orzeczeniem Nr 3 Wojewody Zamojskiego z dnia
14 grudnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego z 1988 r. Nr 1, poz. 2):
-┬á d─ůb szypu┼ékowy ┬á(Quercus robur) o obw. 440 cm, wys. 22 m ┬á┬á┬á┬á┬á- Skomorochy Du┼╝e, ┬á
-  modrzew europejski  (Larix decidua) o obw. 330 cm i wys. 24 m
- Szystowice,
-┬á wi─ůz g├│rski ┬á┬á(Ulmus glabra) o obw. 330 cm i wys. 20 m
- Szystowice,
-  2 buki pospolite (Fagus silvatica) o obw. 310, 340 cm i wys.      25 m  - Grabowczyk,
-  2 topole białe   (Populus alba) o obw.420, 510 cm i wys.25 m
- Szystowice,
b) ustanowione orzeczeniem Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia
2 grudnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego z 1988 r. Nr 16, poz.           152):
-  4 brzozy brodawkowate  (Betula verrucosa) o obw. 200, 220, 245,      260 cm i wys. 25 m  - Grabowczyk,  
-  kasztanowiec biały   (Aesculus hippocastanum) o obw. 430 cm      i wys. 18 m - Grabowczyk,
-  kasztanowiec biały   (Aesculus hippocastanum) o obw. 430 cm      i wys. 22 m - Skomorochy Duże,
-┬á buk pospolity, odm. zwisaj─ůca (Foqus silvatica, ÔÇťPendulaÔÇŁ) o obw. ┬á┬á┬á┬á┬á270 cm i wys. 15 m - Szystowice,

c) ustanowiony Rozporz─ůdzeniem Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia ┬á┬á┬á┬á 20 lipca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 15):
- źródlisko o pow. 0,03 ha - Grabowiec Góra.

Dla uznanych za pomniki przyrody drzew obowi─ůzuj─ů zakazy:
- umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków,
-┬ábudowy urz─ůdze┼ä teletechnicznych i telekomunikacyjnych w obr─Öbie ┬árzutu korony pomnika.
Dla uznanego za pomnik przyrody ┼║r├│dliska zakazuje si─Ö:
- zanieczyszczania pomnika przyrody,
- poboru wody dla celów niegospodarskich,
- wykonywania wszelkich prac ziemnych i melioracyjnych,
- wznoszenia, rozbudowy obiektów budowlanych, 
- składowania odpadów,
- pozyskiwania kopalin,
-┬ák─ůpieli, pla┼╝owania i biwakowania.

5) Wody podziemne
W zwi─ůzku z obowi─ůzkiem uwzgl─Ödnienia zalece┼ä projektu ochrony G┼é├│w-nego Zbiornika W├│d Podziemnych (GZWP) nr 407 na terenie ca┼éej gminy wprowadza si─Ö:
zakazy:
-  lokalizowania wysypisk odpadów i wylewisk, a także stacji dystrybucji  paliw płynnych nie zabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża  substancji szkodliwych,
-┬áodprowadzania nieoczyszczonych ┼Ťciek├│w bezpo┼Ťrednio do gruntu lub ┬ádo w├│d powierzchniowych,
-┬álokalizowania nowych inwestycji uci─ů┼╝liwych dla ┼Ťrodowiska ze wzgl─Ö-┬ádu na wytwarzane ┼Ťcieki, emitowane py┼éy i gazy oraz odpady, b─ůd┼║ ┬á┬áprowadzenie takiej dzia┼éalno┼Ťci w obiektach ju┼╝ istniej─ůcych,
-┬álokalizowania nowych ferm z bez┼Ťcio┼ékow─ů hodowl─ů zwierz─ůt,
- lokalizowania magazynów substancji niebezpiecznych,
- lokalizowania dużych magazynów paliw płynnych o znaczeniu regional- nym,
-┬ábudowy ruroci─ůg├│w paliw p┼éynnych o zasi─Ögu regionalnym i mi─Ödzyna-┬árodowym,
- przewozu substancji szczególnie toksycznych w ruchu międzynarodo- wym;
nakazy:
- usunięcia dotychczasowego zanieczyszczenia wód podziemnych,
-┬ámodernizacji obiekt├│w stwarzaj─ůcych zagro┼╝enie dla w├│d podziemnych,
-┬áuporz─ůdkowania gospodarki wodno - ┼Ťciekowej,
- redukcji emisji zanieczyszczenia wód podziemnych,
-┬áobj─Öcia kanalizacj─ů wszystkich wsi, kt├│re dotychczas kanalizacji nie po-┬ásiadaj─ů; w pierwszej kolejno┼Ťci sie─ç kanalizacyjna powinna by─ç wykona-┬ána na obszarach najbardziej zagro┼╝onych zanieczyszczeniem, wraz ┬á┬áz likwidacj─ů studni kopanych cz─Östo zamienianych na ┼Ťmietniki i szamba ┬ápo realizacji sieci wodoci─ůgowej na wsi,
-┬áustanowienie i w┼éa┼Ťciwe zagospodarowanie stref ochronnych uj─Ö─ç w├│d ┬ápodziemnych.
Wprowadza si─Ö nakaz likwidacji wszystkich ÔÇťdzikichÔÇŁ wysypisk ┼Ťmieci.

┬ž 4
Środowisko kulturowe
1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
1) W odniesieniu do obiekt├│w wpisanych do rejestru zabytk├│w obowi─ůzuje ┬ábezwzgl─Ödny priorytet wymaga┼ä konserwatorskich we wszystkich┬á┬ádzia┼éaniach planistycznych, projektowych i realizacyjnych:
a) zasady kszta┼étowania przestrzennego i prowadzenia wszelkich inwe-stycji, zmiany┬á sposobu zagospodarowania terenu, zmiany sposobu u┼╝yt-kowania obiekt├│w oraz wt├│rnych podzia┼é├│w historycznych za┼éo┼╝e┼ä win-ny by─ç podporz─ůdkowane warunkom i decyzjom wojew├│dzkiego kon-serwatora zabytk├│w;
b) wszelka dzia┼éalno┼Ť─ç inwestycyjna prowadzona przy tych obiektach i w obsza-rze obj─Ötym ochron─ů konserwatorsk─ů wymaga uzyskania zezwolenia Wo-jew├│dzkiego Konserwatora Zabytk├│w.
2) Rejestr zabytk├│w obejmuje obiekty:
a) Bere┼Ť─ç
´Çş┬áCmentarz z I wojny ┼Ťwiatowej, nieczynny - Z A/403
b) Dańczypol
´Çş┬áZa┼éo┼╝enie dworskie z XVIII w. - Z A/460
c) Grabowczyk
´Çş┬áPark podworski z XVIII/XIX w. - Z A/188
d) Grabowiec
´Çş┬áKo┼Ťci├│┼é parafialny rzymsko - katolicki, murowany z 1854-55 wraz z wyposa┼╝eniem wn─Ötrza, dzwonnica, otoczenie - Z A/210
´Çş┬ábudynek by┼éego Urz─Ödu Gminy, drewniany z 1898 r. wraz z dzia┼ék─ů - Z A/469
´Çş┬ácmentarz grzebalny z drzewostanem i nagrobkami, z pocz. XIX w. - Z A/327
´Çş┬ágrodzisko na ÔÇťG├│rze ZamkowejÔÇŁ z XII/XIII w. (Bronis┼éawka) - A/232
e) Hołużno
´Çş┬áPark dworski z po┼é. XIX w. - Z A/449
f) Skibice
´Çş┬áGrodzisko na wzniesieniu ÔÇťWa┼éyÔÇŁ z IX/X w. - A/233

g) Skomorochy Du┼╝e
´Çş┬áZesp├│┼é dworski z 1 po┼é. XIX w.: dw├│r, pozosta┼éo┼Ťci parku - A/443
h) Szystowice
´Çş┬áZesp├│┼é dworski: dw├│r murowany z 1872 r., park z 2 po┼é. XIX w. - Z A/238
i) Wolica Uchańska
´Çş┬áCmentarz z I wojny ┼Ťwiatowej, nieczynny - Z A/404

2. Stanowiska archeologiczne zarejestrowane podczas AZP na terenie gminy.
Orientacyjn─ů lokalizacj─Ö stanowisk oznaczono na rysunku planu.
1) w przypadku natrafienia, podczas realizacji inwestycji, na ruchome ┬á┬á┬á za-bytki archeologiczne w postaci ceramiki, kafli, szk┼éa, przedmiot├│w ┬á┬á┬á krzemiennych, ko┼Ťci ludzkich lub zwierz─Öcych - inwestor zobowi─ůzany ┬á┬á┬á jest do wstrzymania prac i natychmiastowego powiadomienia o odkryciu┬á┬á
wojew├│dzkiego konserwatora zabytk├│w.
2) Stanowiska archeologiczne zarejestrowane podczas AZP na terenie     
gminy znajduj─ů si─Ö w ewidencji zabytk├│w prowadzonej przez Gmin─Ö
i podlegaj─ů ochronie prawa miejscowego, a ich lokalizacja oznaczona
została na rysunku planu.
3) Prowadzenie prac ziemnych w obszarze stanowisk archeologicznych na
terenie gminy Grabowiec wpisanych do rejestru zabyt├│w wymaga nad-
zoru archeologicznego.

3.┬áObiekty obj─Öte ewidencj─ů prowadzonej przez Gmin─Ö
- podlegaj─ů ochronie po┼Ťredniej. Dopuszcza si─Ö zmiany i adaptacj─Ö obiekt├│w po uprzednim uzgodnieniu z wojew├│dzkim konserwatorem zabytk├│w.
Ewidencja zabytk├│w obejmuje obiekty:
1)┬á Bere┼Ť─ç
a) kapliczka domkowa MB, murowana z 1934 r.
b) 57 stanowisk archeologicznych
c) cmentarz prawos┼éawny ÔÇťstaryÔÇŁ, nieczynny z XIX w.
d) cmentarz prawos┼éawny ÔÇťnowyÔÇŁ, nieczynny z XIX w.
2)  Białowody Kol.
a) 2 stanowiska archeologiczne


3)  Bronisławka
a) dom nr 3, drewniany, u┼╝. F. Jonas z 1883 r.
b) dom nr 13, drewniany, u┼╝. P. Prystupa z 1884 r.
c) 11 stanowisk archeologicznych
4)  Cieszyn
a) 23 stanowiska archeologiczne
5)  Czechówka
a) 11 stanowisk archeologicznych
6)  Dańczypol
a) 12 stanowisk archeologicznych
7)  Grabowczyk
a) kapliczka ┼Ťw. J├│zefa, drewniana, z XIX w.
b) 11 stanowisk archeologicznych
8)  Grabowiec
a) kapliczka ┼Ťw. Floriana, mur./kam z 1 po┼é. XIX w.
b) kapliczka ┼Ťw. Jana Nepomucena, murowana
c) kapliczka murowana z 1906 r.
d) dom parafialny, drewniany z 1898 r.
e) popówka drewniana, obecnie usługi,
f) diakon├│wka drewniana
g) dom Katolickiego Zwi─ůzku M┼éodzie┼╝y Polskiej
(obecnie dom parafialny), drewniany z 1932 r.
h) apteka, drewniana
i) dom, ul. Kozia 5, drewniany, u┼╝. F. Wysocka, z 1902 r.
j) dom, ul. Wojsławicka 5, drewniany, z k. XIX w.
k) młyn murowany z 1924 r.
l) cmentarz ┼╝ydowski stary, nieczynny z XVII w.
m) cmentarz ┼╝ydowski nowy, nieczynny z XIX w.
n) 60 stanowisk archeologicznych
9)  Grabowiec - Góra
a) dom nr 44, drewniany, u┼╝. K. Buczkowska, z 1919 r.
b) 22 stanowiska archeologiczne
10)  Hołużno
a) 11 stanowisk archeologicznych
11)  Łanowe Sołtysy
a) 3 stanowiska archeologiczne


12)  Ornatowice
a) dw├│r murowany, cz─Ö┼Ťciowo rozebrany, nie u┼╝ytkowany, pocz. XX w.
- kapliczka MB, murowana z XIX w.
- pozosta┼éo┼Ťci parku dworskiego z XIX w.
b) 47 stanowisk archeologicznych
13)  Ornatowice Kolonia
a) 4 stanowiska archeologiczne
14)  Ostków
a) pozosta┼éo┼Ťci parku dworskiego z XIX w.
15)  Rogów
a) kapliczka murowana z 1913 r.
b) figura murowana z krzy┼╝em z 1912 r.
c) 33 stanowiska archeologiczne
16)  Siedlisko
a) dwór (d. gorzelnia), murowany z 2 poł. XIX w.
- spichlerz murowany z l. 20 XX w.
- ku┼║nia murowana z l. 30 XX w.
- park dworski z XIX w.
b) zamczysko
c) 13 stanowisk archeologicznych
17)  Skibice
a) 21 stanowisk archeologicznych
18)  Skomorochy Duże
a) kaplica murowana (w zespole dworskim) z pocz. XIX w.
b) 6 stanowisk archeologicznych
19)  Skomorochy Małe
a) szkoła drewniana z 1924 r.
b) 24 stanowiska archeologiczne
20)  Szczelatyn
a) 4 stanowiska archeologiczne
21)  Szerokie
a) pozosta┼éo┼Ťci drzewostanu d. folwarku
22)  Szystowice
a) gorzelnia murowana z 1904 r.
b) 21 stanowisk archeologicznych

21)  Tuczępy
a) ko┼Ťci├│┼é parafialny, drewniany z 1939 - 57 r.
- cmentarz przyko┼Ťcielny z drzewostanem z po┼é. XX w.
b) szkoła drewniana z l. 30 XX w.
c) kapliczka ┼Ťw. Stanis┼éawa, murowana z pocz. XX w.
d) cmentarz parafialny, czynny z XX w.
e) 36 stanowisk archeologicznych
22)  Wolica Uchańska
a) kapilczka domkowa, drewniana z 2 poł. XIX w.
b) 15 stanowisk archeologicznych
23)  Wólka Tuczępska
a) kapilczka ┼Ťw. Stanis┼éawa domkowa, murowana z XIX w.
b) 3 stanowiska archeologiczne
24)  Żurawlów
a) 7 stanowisk archeologicznych

┬ž 5
Mieszkalnictwo
1.┬áPodstawow─ů sie─ç osiedle┼äcz─ů gminy stanowi zabudowa zagrodowa wy-kszta┼écona g┼é├│wnie w oparciu o istniej─ůc─ů sie─ç osadnicz─ů. Funkcj─ů uzu-pe┼éniaj─ůc─ů jest zabudowa jednorodzinna realizowana na dzia┼ékach wy-dzielonych w enklawach zabudowy zagrodowej oraz w o┼Ťrodku gmin-nym Grabowiec.
2. Dla zabudowy mieszkaniowej ustala się:
a)┬ázabudowa jednorodzinna - wolnostoj─ůca, bli┼║niacza, szeregowa - re-alizowana na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:
´Çş┬áwysoko┼Ť─ç zabudowy mieszkaniowej: preferowana - 2 kondygna-cje z poddaszem u┼╝ytkowym, dopuszczalna - 3 kondygnacje,
´Çş┬ázaleca si─Ö, aby nowoprojektowane budownictwo skal─ů zabudowy oraz bry┼é─ů nawi─ůzywa┼éo do lokalnych tradycji i regionalnych form zabudowy, stosowania wysokich dach├│w z mo┼╝liwo┼Ťci─ů lo-kowania u┼╝ytkowych poddaszy, z u┼╝yciem tradycyjnych materia-┼é├│w budowlanych,
´Çş┬áw miejscowo┼Ťci gminnej Grabowiec zabudowa jednorodzinna o charakterze ma┼éomiasteczkowym: architektura ma┼éomiasteczko-wa, zachowanie rynku z uczytelnieniem historycznego przebiegu ulic w nawi─ůzaniu do istniej─ůcych linii zabudowy,
´Çş┬ásukcesywne przekszta┼écanie zabudowy zagrodowej na zabudow─Ö jednorodzinn─ů,
´Çş┬áw zabudowie wolnostoj─ůcej i bli┼║niaczej dopuszcza si─Ö realizacj─Ö gara┼╝y i budynk├│w gospodarczych 1-kondygnacyjnych, w nawi─ů-zaniu do architektury zabudowy mieszkaniowej, jako wolnosto-j─ůce, wbudowane i przybudowane; w zabudowie szeregowej do-puszcza si─Ö realizacj─Ö gara┼╝y wbudowanych,
´Çş┬ádopuszcza si─Ö realizacj─Ö us┼éug komercyjnych - nieuci─ů┼╝liwych nie wymagaj─ůcych sporz─ůdzenia raportu oddzia┼éywania przed-si─Öwzi─Öcia na ┼Ťrodowisko przyrodnicze,
´Çş┬ádopuszcza si─Ö realizacj─Ö zabudowy wielorodzinnej w o┼Ťrodku gminnym Grabowiec - do 3 kondygnacji, mo┼╝liwo┼Ť─ç realizacji us┼éug jako funkcji uzupe┼éniaj─ůcej oraz gara┼╝y; us┼éugi i gara┼╝e wbudowane w parterach budynk├│w.
b) zabudowa zagrodowa oznaczona na rysunku planu symbolami: MR, MR-E, MR-O
´Çş┬áwysoko┼Ť─ç zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji; prefero-wane budynki parterowe z poddaszem u┼╝ytkowym,
´Çş┬ázaleca si─Ö, aby nowoprojektowane budownictwo skal─ů zabudowy oraz bry┼é─ů nawi─ůzywa┼éo do lokalnych tradycji i regionalnych form zabudowy, stosowania wysokich dach├│w z mo┼╝liwo┼Ťci─ů lo-kowania u┼╝ytkowych poddaszy, z u┼╝yciem tradycyjnych materia-┼é├│w budowlanych,
´Çş┬ázabudowa gospodarcza zwi─ůzana z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů rolnicz─ů,
´Çş┬ázaleca si─Ö tworzenie gospodarstw agroturystycznych,
´Çş┬ádopuszcza si─Ö realizacj─Ö zabudowy rekreacyjnej,
´Çş┬ádopuszcza si─Ö realizacj─Ö zabudowy jednorodzinnej,
´Çş┬ádopuszcza si─Ö realizacj─Ö us┼éug komercyjnych, us┼éug nieuci─ů┼╝li-wych, nie wymagaj─ůcych sporz─ůdzenia raportu oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na ┼Ťrodowisko, a tak┼╝e sk┼éad├│w, magazyn├│w, hurtowni - z zachowaniem warunk├│w technicznych i sanitarnych,
´Çş┬ána terenach oznaczonych symbolem MR-E warunki zabudowy i zagospodarowania winny uwzgl─Ödnia─ç zasady okre┼Ťlone dla Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego,
´Çş┬ána terenach oznaczonych symbolem MR-O warunki zabudowy i zagospodarowania winny uwzgl─Ödnia─ç zasady okre┼Ťlone dla Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

c)┬ádopuszczalne poziomy ha┼éasu dla zabudowy - wg obowi─ůzuj─ůcych┬á┬á┬á┬á ┬ánorm.

┬ž 6
Usługi
Zasady kształtowania sieci usługowej:
1.┬á Miejscem koncentarcji us┼éug jest o┼Ťrodek gminny, wspomagany sieci─ů us┼éug podstawowych wyst─Öpuj─ůcych w poszczeg├│lnych miejscowo┼Ťciach na terenie gminy.
1.1. Tereny usług publicznych:
´Çş┬ápodstawowe przeznaczenie teren├│w pod us┼éugi o┼Ťwiaty (UO), kultury (UK), zdrowia i opieki spo┼éecznej (UZ), ┼é─ůczno┼Ťci (U┼ü), sportu i rekreacji (US), obiekty administracji (A), obiekty sakral-ne (UK), us┼éugi inne (UI),
´Çş┬ádozwolona jest lokalizacja us┼éug komercyjnych i mieszka┼ä, jako uzupe┼énienie przeznaczenia podstawowego.
1.2. Tereny usług komercyjnych:
´Çş┬ápodstawowe przeznaczenie teren├│w pod us┼éugi handlu, gastro-nomii, rzemios┼éa, drobnej wytw├│rczo┼Ťci, komunikacji, instytucje finansowe (U), oraz turystyki i rekreacji (UTL)
´Çş┬ádopuszcza si─Ö lokalizacj─Ö us┼éug publicznych i mieszka┼ä, jako uzupe┼énienie przeznaczenia podstawowego.
1.3. Tereny us┼éug z zieleni─ů towarzysz─ůc─ů:
´Çş┬ápodstawowe przeznaczenie teren├│w pod obiekty us┼éug publicz-nych i komercyjnych z zieleni─ů towarzysz─ůc─ů zajmuj─ůc─ů ponad 60 % powierzchni dzia┼éki,
´Çş┬ádozwolona jest lokalizacja mieszka┼ä, jako uzupe┼énienie przezna-czenia podstawowego.
2.┬áÔÇťUs┼éugi nieuci─ů┼╝liweÔÇŁ - przedsi─Öwzi─Öcia, kt├│re nie wymagaj─ů sporz─ů-dzenia raportu oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko, w oparciu o przepisy ustawy - Prawo ochrony ┼Ťrodowiska.
3.┬áDla teren├│w us┼éug ustala si─Ö obowi─ůzek zapewnienia dost─Öpno┼Ťci┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á komunikacyjnej oraz niezb─Ödnej liczby miejsc parkingowych, z uwzglednieniem potrzeb os├│b niepe┼énosprawnych.

┬ž 7
Komunikacja
1.┬áZachowuje si─Ö istniejacy uk┼éad komunikacyjny, kt├│ry po modernizacji┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á i rozbudowie zapewni po┼é─ůczenie komunikacyjne poszczeg├│lnych jednostek osadniczych z o┼Ťrodkiem gminnym.
2.┬áW centrum miejscowo┼Ťci Grabowiec uczytelnienie historycznego przebiegu ulic i zachowanie istniej─ůcych linii zabudowy.
3.┬áRozbudowa sieci dr├│g o budow─Ö obej┼Ťcia miejscowo┼Ťci Grabowiec┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ┼é─ůcz─ůcego drogi nr 48 200 relacji Skierbiesz├│w - Grabowiec oraz nr 48 306 relacji Grabowiec G├│ra - Mi─ůczyn. Obej┼Ťcie ma za zadanie odci─ů┼╝enie miej-scowo┼Ťci gminnej od ruchu tranzytowego oraz umo┼╝liwienie wypracowania nowych kierunk├│w rozwoju miejscowo┼Ťci i powi─ůzanie ich z istniej─ůcymi drogami.
4. Wyznacza się obszary tras komunikacyjnych z podstawowym przeznacze-niem gruntu pod:
1)┬ádrogi o znaczeniu powiatowym┬á┬á┬á┬á┬á┬á - ┬ázbiorcze o symbolu ÔÇťZÔÇŁ
-┬álokalne o symbolu ÔÇťLÔÇŁ
3)┬ádrogi o znaczeniu gminnym┬á┬á┬á┬á┬á -┬álokalne o symbolu ÔÇťLÔÇŁ
dojazdowe o symbolu ÔÇťDÔÇŁ
5.┬áDla poszczeg├│lnych kategorii dr├│g obowi─ůzuj─ů nast─Öpuj─ůce warunki zabu-dowy i zagospodarowania terenu:
1)┬áprzy projektowaniu i wykonywaniu dr├│g nale┼╝y uwzgl─Ödni─ç uwarunko-wania przyrodnicze oraz ograniczenie negatywnego wp┼éywu dr├│g na przyrod─Ö, krajobraz, grunty rolne i le┼Ťne w jej otoczeniu;
2)┬áwzd┼éu┼╝ nowobudowanych dr├│g wprowadza si─Ö konieczno┼Ť─ç nasadzenia zieleni izolacyjnej, je┼╝eli warunki miejscowe na to pozwalaj─ů (co naj-mniej 10 % powierzchni powinno by─ç przeznaczone pod ziele┼ä);
3)┬álinie zabudowy uzale┼╝nione s─ů od kategorii dr├│g;
4)┬ádopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç zmniejszenia linii zabudowy za zgod─ů zarz─ůd-cy drogi w enklawach zwartej zabudowy w celu utrzymania jednolitej linii zabudowy;
5)┬áw przypadku lokalizacji nowych obiekt├│w na dzia┼ékach niezabudowa-nych, obowi─ůzuje nawi─ůzanie do linii zabudowy budynk├│w w dobrym stanie technicznym zlokalizowanych na s─ůsiednich dzia┼ékach, przyjmu-j─ůc lini─Ö zabudowy budynku bardziej oddalonego od kraw─Ödzi jezdni;


6)┬ádopuszcza si─Ö zmienne szeroko┼Ťci pas├│w drogowych oraz mo┼╝liwo┼Ť─ç ich poszerzenia niesymetrycznie do osi; dob├│r parametr├│w drogi nale┼╝y okre┼Ťli─ç w oparciu o szczeg├│┼éow─ů analiz─Ö kszta┼étowania element├│w przekroju poprzecznego drogi z uwzgl─Ödnieniem obs┼éugi teren├│w zabu-dowy, rze┼║by terenu, potrzeb dotycz─ůcych lokalizacji w pasie drogo-wym sieci uzbrojenia technicznego;
7)┬áprzy podzia┼éach geodezyjnych drogi dojazdowe do p├│l oraz teren├│w budowlanych - wyznacza─ç o szeroko┼Ťci w liniach rozgraniczaj─ůcych co najmniej 10 m;
8)┬ána skrzy┼╝owaniach dr├│g klasy ÔÇťZÔÇŁ z drogami klasy ÔÇťLÔÇŁ lub ÔÇťDÔÇŁ nale┼╝y stosowa─ç naro┼╝ne ┼Ťci─Öcia linii rozgraniczaj─ůcych nie mniej ni┼╝ 10 x 10 m, a przy istniej─ůcej zabudowie dopuszcza si─Ö ┼Ťci─Öcia nie mniejsze ni┼╝ 5 x 5 m.┬á┬á
9)┬ádroga w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb mo┼╝e by─ç wyposa┼╝ona w obiekty i urz─ů-dzenia obs┼éugi uczestnik├│w ruchu, do kt├│rych zalicza si─Ö: zatoki posto-jowe, zatoki autobusowe, p─Ötle autobusowe, place do zawracania, mi-janki, przej┼Ťcia dla pieszych.
10)┬ászeroko┼Ť─ç ┼Ťcie┼╝ki rowerowej powinna wynosi─ç nie mniej ni┼╝:
- 1,5 m gdy jest ona jednokierunkowa,
- 2,0 m gdy jest ona dwukierunkowa,
- 2,5 m gdy ze ┼Ťcie┼╝ki jednokierunkowej mog─ů korzysta─ç piesi.

┬ž 8
Infrastruktura techniczna
1. Zaopatrzenie w wodę
mieszkańców, drobnego przemysłu i usług odbywać się będzie z istnieja-cych ujęć wody podziemnej:
- Grabowiec,
- Wólka Tuczępska,
oraz projektowane uj─Öcia:
- Hołużno,
-┬áBere┼Ť─ç,

Wsie: Skibice, Ornatowice, Kol. Szystowice - zaopatruj─ů si─Ö w wod─Ö z uj─Ö-cia wody w Drogoj├│wce gmina Trzeszczany.
Niezb─Ödna jest rozbudowa sieci wodoci─ůgowych do obszar├│w zabudowy mieszkaniowej i us┼éugowej.
Jako awaryjne uj─Öcie wody dla potrzeb Obrony Cywilnej nale┼╝y wykorzy-sta─ç istniej─ůce uj─Öcie wody obok by┼éego o┼Ťrodka zdrowia w Grabowcu.
Mieszka┼äcy w zabudowie rozproszonej lub miejscowo┼Ťci o niewielkiej liczbie mieszka┼äc├│w, potrzeby w┼éasne mog─ů pokrywa─ç z lokalnych uj─Ö─ç wody.
2.┬áUsuwanie nieczysto┼Ťci p┼éynnych (┼Ťciek├│w)
do programowanych oczyszczalni ┼Ťciek├│w mechaniczno - biologicznych w miejscowo┼Ťciach: Grabowiec, Tucz─Öpy, Szystowice, Bere┼Ť─ç, Wolica Ucha┼ä-ska.
Dopuszcza si─Ö indywidualne urz─ůdzenia do gromadzenia ┼Ťciek├│w, z zapew-nieniem ich oczyszczania i usuwania stosownie do odr─Öbnych przepis├│w. Dotyczy to obszar├│w o skomplikowanej konfiguracji terenu oraz┬á w zabu-dowie kolonijnej, dla kt├│rych budowa kana┼é├│w sanitarnych i innych urz─ů-dze┼ä z tym zwi─ůzanych by┼éaby nieekonomiczna (wysokie koszty).
3. Odprowadzenie wód opadowych (deszczowych)
powierzchniowo - do rzek i cieków wodnych, poprzez odpowiednie ukształ-towanie spadków dróg i ulic.
4.┬áUsuwanie nieczysto┼Ťci sta┼éych
- składowanie w pojemnikach i kontenerach osiedlowych, następnie opróż-nianie okresowe na gminne wysypisko odpadów stałych.
5. Zaopatrzenie w ciepło
- w miejscowo┼Ťci Grabowiec istniej─ůca kot┼éownia (ekologiczna, opalana s┼éom─ů) pokryje potrzeby cieplne obiekt├│w i budynk├│w u┼╝yteczno┼Ťci pu-blicznej.
Pozostali mieszka┼äcy zar├│wno w Grabowcu jak i na obszarze gminy po-trzeby cieplne (dla potrzeb c.o. i c.w.) pokrywa─ç b─Öd─ů z lokalnych ┼║r├│de┼é ciep┼éa, uzyskanego ze spalania paliwa sta┼éego lub p┼éynnego, przysz┼éo┼Ťciowo gazem ziemnym, ewentualnie mo┼╝e by─ç zastosowane ogrzewanie elektrycz-ne.
6. Zaopatrzenie w gaz sieciowy
po uprzedniej realizacji gazoci─ůgu wysokiego ci┼Ťnienia DN100mm relacji Zamo┼Ť─ç - Uchanie oraz stacji redukcyjno - pomiarowej pierwszego stopnia (na terenie gminy Uchanie).
Na obszarze gminy Grabowiec sieci ┼Ťredniego ci┼Ťnienia bezpo┼Ťrednio do odbiorc├│w.
Na trasie gazoci─ůgu wysokiego ci┼Ťnienia nale┼╝y zachowa─ç bezpieczne odle-g┼éo┼Ťci┬á od budynk├│w mieszkalnych i u┼╝yteczno┼Ťci publicznej w odleg┼éo┼Ťci 17,5 m.
7. Elektroenergetyka
- Istniej─ůce sieci SN i nn do zachowania i dalszej eksploatacji, lokalizacja obiekt├│w w pobli┼╝u czynnych linii elektroenergetycznych zgodnie z warun-kami┬á okre┼Ťlonymi w PN/E-05100-1 i PN-76/E-05125.
- W zakresie poprawy stanu technicznego sieci i urz─ůdze┼ä przewiduje si─Ö inwestycje tzw. odtworzeniowe, dotyczy to r├│wnie┼╝ przystosowania mocy transformator├│w w istniej─ůcych stacjach transformatorowych 15/04 kV do aktualnego obci─ů┼╝enia.
- Linie i urz─ůdzenia elektroenergetyczne koliduj─ůce z projektowanym zain-westowaniem - do przebudowy na koszt inwestora w uzgodnieniu z RZE w Hrubieszowie, kt├│ry okre┼Ťli zakres i technologi─Ö przebudowy.
- Mo┼╝liwo┼Ť─ç realizacji urz─ůdze┼ä elektroenergetycznych i infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, sieci elektroenergetyczne), niezb─Öd-nych do zasilania nowych odbiorc├│w - w pasach drogowych, w granicach obszar├│w zainwestowania oraz w terenach rolnych lub le┼Ťnych.
- Na┬á terenach przewidzianych pod zalesienia, zgodnie z PN-E-5100-1, pod liniami elektroenergetycznymi SN i nn pozostawi─ç bez zalesienia pas o sze-roko┼Ťci minimum 9,30 m. Dopuszcza si─Ö w pozostawionym pasie prowa-dzenie gospodarki le┼Ťnej pod warunkiem utrzymania pod lini─ů drzew nie przekraczaj─ůcych 2 m wysoko┼Ťci oraz pozostawienie wok├│┼é ka┼╝dego s┼éupa powierzchni nie zalesionej w odleg┼éo┼Ťci co najmniej 4,0 m od s┼éupa.

8. Telekomunikacja
- Do zachowania linie telekomunikacyjne tradycyjne (kable miedziane), li-nie kablowe ┼Ťwiat┼éowodowe, radiowe ┼é─ůcza telekomunikacyjne oraz istnie-j─ůce maszty w Da┼äczypolu na potrzeby telefonii kom├│rkowej (GSM) i sieci ÔÇťtrunkingowejÔÇŁ (Zamojskiej Korporacji Energetycznej SA) - ┼é─ůczno┼Ť─ç tele-foniczna i zdalne sterowanie punkt├│w od┼é─ůcznikowych ┼Ťredniego napi─Öcia (z Hrubieszowa)
- Przewiduje si─Ö dalszy rozw├│j us┼éug telekomunikacyjnych poprzez sukce-sywn─ů popraw─Ö stanu technicznego sieci przez zast─Öpowanie linii napo-wietrznych (wra┼╝liwych m.in. na zak┼é├│cenia atmosferyczne)sieciami kablo-wymi oraz budow─Ö nowoczesnych urz─ůdze┼ä w miejsce wyeksploatowanych.
- Równolegle z rozwojem usług telefonii tradycyjnej przewiduje się rozbu-dowę w szerokim zakresie telefonii komórkowej.
- Dopuszcza si─Ö lokalizacj─Ö stacji bazowych telefonii kom├│rkowej (maszty telekomunikacyjne) na obszarze gminy zgodnie z potrzebami okre┼Ťlonymi przez operatora, z zachowaniem warunk├│w technicznych oraz w uzgodnie-niu z konserwatorem przyrody.

Sieci i urz─ůdzenia infrastruktury technicznej koliduj─ůce z projektowanym zago-spodarowaniem teren├│w - do przebudowy na koszt inwestora, w uzgodnieniu z ich w┼éa┼Ťciwymi dysponentami.

┬ž 9
Rolnictwo
Ustala si─Ö kierunki polityki rozwoju przestrzenno - gospodarczego gminy po-przez:
- modernizacj─Ö rolnictwa - poprawa struktury obszarowej gospodarstw stano-wi─ůcej podstawy perspektywicznego rozwoju gospodarki rolnej,
- rozw├│j przetw├│rstwa rolno - spo┼╝ywczego przy wykorzystaniu w┼éasnych zaso-b├│w surowcowych i modernizacj─Ö istniej─ůcej bazy zwi─ůzanej z obs┼éug─ů rolnic-twa,
- wielofunkcyjny rozw├│j obszar├│w wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia agrarnego i wzbogacenie struktury gospodarczej teren├│w wiejskich o funkcje pozarolnicze, w tym ma┼éej i ┼Ťredniej przedsi─Öbiorczo┼Ťci zwi─ůzanej z przetw├│r-stwem rolno - spo┼╝ywczym i sfer─ů us┼éug dla ludno┼Ťci wiejskiej,
- wzmocnienie sieci osiedle┼äczej z wykorzystaniem naturalnych walor├│w ┼Ťro-dowiska do czerpania dodatkowych dochod├│w przez mieszka┼äc├│w wsi np. z tu-rystyki pobytowej, agroturystyki, tradycji i kultury wiejskiej,
- przywr├│cenie w┼éa┼Ťciwych stosunk├│w wodnych - melioracje na obszarze┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ok. 70 % powierzchni ┼é─ůk i pastwisk w gminie, dotycz─ůce nie tylko odwodnie-nia, ale i nawodnienia.
1.┬áDla teren├│w oznaczonych na rysunku planu symbolem ÔÇťRMÔÇŁ ustala si─Ö pod-stawowe przeznaczenie pod uprawy polowe, urz─ůdzenia infrastruktury tech-nicznej, tereny zieleni, urz─ůdzenie ci─ůg├│w spacerowych wzd┼éu┼╝ ciek├│w wodnych oraz zalesienia.
Dozwolona jest lokalizacja zabudowy zagrodowej - rolniczej wzd┼éu┼╝ tras komunikacyjnych: dr├│g powiatowych i gminnych, istniej─ůca zabudowa roz-proszona do zachowania.
Dozwolona lokalizacja specjalistycznych gospodarstw i przedsi─Öbiorczo┼Ťci zwi─ůzanej z przetw├│rstwem rolno - spo┼╝ywczym.
2. ┬áDla teren├│w oznaczonych na rysunku planu symbolem ÔÇťZZÔÇŁ ustala si─Ö pod-stawowe przeznaczenie pod ┼é─ůki i pastwiska, dozwolone jest urz─ůdzenie zie-leni i ci─ůg├│w spacerowych wzd┼éu┼╝ ciek├│w wodnych.
3.┬áDla teren├│w oznaczonych na rysunku planu symbolem ÔÇťZLÔÇŁ ustala si─Ö pod-stawowe przeznaczenie pod lasy i dolesienia w rozumieniu ustawy o lasach. Na obszarze ca┼éej gminy zaleca si─Ö wprowadzenie zadrzewie┼ä, zakrzewie┼ä ┼Ťr├│dpolnych i zalesie┼ä o powierzchni oko┼éo 440 ha. Preferowane do zalesie-nia tereny o spadkach > 20 %, wymagaj─ůce kompleksowych zabieg├│w ero-zyjnych. Z obszar├│w pod zalesienia nale┼╝y wy┼é─ůczy─ç tereny istniej─ůcej za-budowy rozproszonej.
4.┬áDla teren├│w oznaczonych na rysunku planu symbolem ÔÇťWÔÇŁ ustala si─Ö pod-stawowe przeznaczenie pod zbiorniki w├│d otwartych i cieki wodne.
Ustala si─Ö zasady ochrony w├│d otwartych poprzez:
- popraw─Ö stanu czysto┼Ťci rzek,
- zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ┼Ťciek├│w do odbiornika,
- zakaz eksploatacji surowc├│w mineralnych z koryt rzecznych,
- ochronę naturalnych ogroblowań stawów oraz zachowanie otwartej
dost─Öpno┼Ťci do strefy brzegowej dzikich zwierz─ůt i ptactwa.
W programie budowy zbiornik├│w ma┼éej retencji projektuje si─Ö realizacj─Ö zbionik├│w s┼éu┼╝─ůcych potrzebom rolnictwa, hodowli ryb i rekreacji (z wyko-rzystaniem istniej─ůcych w├│d otwartych i staw├│w) - zbiornik o znaczeniu ponadlokalnym ÔÇťCieszynÔÇŁ o pow. 29,0 ha i pojemno┼Ťci 820 tys. m3 oraz zbiorniki lokalne w miejscowo┼Ťciach: Grabowiec - Bronis┼éawka - warian-towo: W-I i W-II, Kolonii Tucz─Öpy i Grabowiec G├│ra.
Dopuszcza się realizację zbiorników małej retencji dla potrzeb rolnictwa.  
Wymagane opracowanie dokumentacji specjalistycznej uwzgl─Ödniaj─ůcej rozwi─ůzania techniczne w nawi─ůzaniu do zlewni zbiornik├│w oraz uzgodnie-nia bran┼╝owe - specjalistyczne. Mo┼╝liwo┼Ť─ç wykorzystania cz─Ö┼Ťci zbiorni-k├│w do cel├│w rekreacyjnych po uzyskaniu zgody na wy┼é─ůczenie z rolnicze-go u┼╝ytkowania.
Do czasu realizacji zbiornik├│w - dotychczasowe u┼╝ytkowanie terenu.

5. Wyraża się zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych:
- klas I - III jeżeli ich zwarty obszar nie przekracza 0,5 ha,
- klasy IV jeżeli ich zwarty obszar nie przekracza 1,0 ha.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe >>

CZ─ś┼Ü─ć GRAFICZNA PZPG >>

FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018
O┼Ťwiadczenia za 2019

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04