2,158,600 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
DANE TELEADRESOWE

Adres:  ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, pow. zamojski, woj. lubelskie
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku - od 7:15 do 15:15 w soboty nieczynny

Telefon - centrala 84 651-24-74, Fax 84 651-24-74
E-mail:
gmina@grabowiec.pl, grabowiec@poczta.internetdsl.pl
Portal Gminy: http://www.grabowiec.pl
NIP 919-10-02-516
Regon  000540564
Kod terytorialny 0620022
Konto bankowe: 35 9644 1020 2006 2000 2512 0023  w PBS Zamość  Oddział Grabowiec

articles: budynek-ug.jpg

Siedziba Urzędu Gminy Grabowiec


Urząd gminy jest jednostką organizacyjną gminy, pełniącym rolę aparatu pomocniczego służącego do wykonywania kompetencji i zadań organów gminy. Jest miejscem wykonywania administracji publicznej w zakresie uprawnień oraz obowiązków przypisanych wójtowi gminy. Urząd obsługuje również radę gminy.
Wykonując zadania urząd współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy.
Aktem regulującym organizację i zasady funkcjonowania urzędu jest jego regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
Inne jednostki organizacyjne gminy
Inne jednostki organizacyjne gmina może tworzyć w celu wykonywania zadań, w tym również wykonywania zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Jednostki organizacyjne realizują cele i wykonują zadania określone w statutach tych jednostek. Statuty nadaje rada gminy w drodze uchwały.

 

Telefony w Urzędzie Gminy Grabowiec

KIEROWNICTWO URZĘDU

Wójt Gminy - 84 651-24-74 w.39,  tel. kom. 502 646 294

Sekretarz Gminy - 84 651-24-74 w.45

Skarbnik Gminy - 84 651-24-61,  651-24-74 w.34

REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY

Skarbnik gminy - 84 651-24-61, 084 651-24-74 w.34

Zastępca skarbnika - 84 651-24-61, 84 651-24-74 w.34

Stanowisko ds. finansowych - 84 651-24-74 w.34

Stanowisko ds. wymiaru podatku rolnego - 84 651-24-74 w.36

Stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości - 84 651-24-75, 84 651-24-74 w.36

Stanowisko ds. egzekucji zobowiązań podatku rolnego oraz planowania przestrzennego -  84 651-24-75, 84 651-24-74 w.36

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY:

Urząd Stanu Cywilnego - 84 651-24-44,084 651-24-74 w.32

Radca Prawny - 84 651-24-05(084) 651-24-74 w.45

ds. organizacyjnych , kancelaryjnych i kadrowych SEKRETARIAT - tel/fax: (084) 651-24-74

ds. obsługi Rady Gminy, zdrowia, oświaty, kultury i sportu - (084) 651-24-74 w.38

ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i handlu oraz rozwiązywania problemów alkoholowych - (084) 651-24-74 w.38

ds. rolnictwa gospodarki komunalnej, gospodarki gruntami, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej - (084) 651-24-74 w.37

ds. wojskowych, obrony cywilnej, pożarnictwa, bhp i zamówień publicznych - tel/fax 84 651-24-66 lub 651-24-74 w. 35

JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu- 22-425 Grabowiec, ul. Wojsławska 1, tel. (084) 6512417, fax. (084) 6512363,

Szkoła Podstawowa w Tuczępach - Tuczępy, 22-425 Grabowiec, tel. (084) 651-22-55

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu - ul. Rynek 6, 22-425 Grabowiec, tel. /084/ 651-24- 51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu, ul. Kozia 15. 22-425 Grabowiec - tel. (084) 651-22-60

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grabowcu, ul. Kozia 6, 22-425 Grabowiec - tel. (084) 651-21-99

Samorządowy Zespół Obsługi Szkół w Grabowcu, ul. Wojsławska 1, 22-425 Grabowiec
Tel. (084) 651-24-17, fax. 651-23-63

Kierowca- mechanik sprzętu pożarniczego - (telefony alarmowe w razie pożaru)

Grabowiec  - 0502-290-457
Grabowiec Góra - 0502-290-458
Ornatowice  - 0502-290-461

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.07