2,127,904 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Utworzenie Gminy

articles: hist_uchwala_wrn_small.jpgWojewódzka Rada Narodowa w Lublinie na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku  o radach narodowych (Dz.U. Nr 49 z 1972 roku pozycja 314), uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej  w Lublinie Nr XXI/92/72 z dnia 05 grudnia 1972 roku tworzy się z dniem 1 stycznia 1973 roku w powiecie hrubieszowskim GMINĘ GRABOWIEC


Przewodniczący Prezydium  - Ryszard Wójcik
Przewodniczący Sesji - Helena Szawdzin

Pieczęć okrągła z godłem Pąństwa i napisem w otoku: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie


Lublin, styczeń 1973 rok

 

Pierwsza po zmianach w podziale administracyjnym sesja Gminnej Rady Narodowej w Grabowcu odbyła się 05 stycznia 1973 roku.
W sesji uczestniczyli:
1. Stanisław Maciąg - Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Hrubieszowie
2. Kazimierz Bucior – Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej
3. Ludomir Kawarski – Sekretarz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Hrubieszowie
4. Stefan Kołodziejczyk – Starszy Inspektor Prezydium WRN w Lublinie
5. Regina Boczkowska – Radna Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie
6. Józef Strycharz – Kierownik Wydziału Skupu PPRN
7. Stanisław Leluch – Naczelnik Gminy Grabowiec
8. Jan Dwojakowski – Kierownik Banku Spółdzielczego w Grabowcu
9. Wojciech Mazurkiewicz – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu
10. Marian Hawryluk – Dyrektor Szkoły Gminnej w Grabowcu
11. Lucjan Banaszkiewicz – Kierownik Lecznicy Weterynaryjnej w Grabowcu

W skład Prezydium GRN powołano:
1. Tadeusz Nosko – Przewodniczący GRN
2. Władysław Orzechowski – z-ca Przewodniczącego
3. Bolesław Sieczkowski – członek
4. Edward Lisiuk – członek
5. Zdzisław Bubeła – członek
6. Marian Nowogrodzki – członek

 Podstawę prawną działania Gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi jej statut, który również na podstawie art. 11b określa zasady dostępu do dokumentów i korzystaia z nich. Uchwalenie statutu wg art. 18 należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, która poprzez swoje uchwały określa większość zasad działania Gminy.

Gmina obejmuje obszar o pow. 129 km. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr. 1 do Statutu .


Statut Gminy

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05